ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนเมษายน วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 เมษายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 28 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 พฤษภาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็นเริ่ม 28 เมษายน, วันธรรมดาช่วงบ่ายเริ่ม 14 พฤษภาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 20 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 25 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 27 เมษายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาเริ่ม 28 เมษายน, วันเสาร์-อาทิตย์เริ่ม 2 พฤษภาคม ค่ะ

ตารางสอบ IELTS ปี 2558 ของ British Council และ IDP

ตารางสอบ IELTS ของศูนย์สอบ BRITISH COUNCIL

BRITISH COUNCIL IELTS Test Schedule

IELTS Application form
คู่มือการลงทะเบียนปี 2558 (กรุงเทพ)
คู่มือการลงทะเบียนปี 2558 (เชียงใหม่)
หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ

หมายเหตุ: ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง ค่าทดสอบ

ค่าทดสอบ IELTS 6,500 บาท หากสมัครออนไลน์ 6,200 บาท
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียม คืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียม สอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม
ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้

 

IELTS test date 2015

ตารางสอบ IELTS British Council 2558

IELTS จัดสอบที่ไหน และ เมื่อไหร่่ กรุงเทพ: ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

บริติซ เคานซิล สยามสแควร์ โทรศัพท์: 66-2657 5678
บริติซ เคานซิล ปิ่นเกล้า โทรศัพท์: 66-2884-9944-6 ต่อ 101, 102
บริติซ เคานซิล ลาดพร้าว โทรศัพท์: 66-2937-1037-9 ต่อ 0
IELTS INSTITUTE โทรศัพท์: 080 436 4848, 080 586 4848, 66-2655-5688

สถานที่สอบ กรุงเทพ โรงเเรมแลนด์ มาร์ค สุขุมวิท เชียงใหม่ 1.โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ 2.ศูนย์ HAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ 3.โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เชียงใหม่: ท่านสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่ บริติซ เคานซิล โทรศัพท์: 66-5324-2103 วิธีชำระค่าสอบ: เงินสด และบัตรเครดิต (วีซ่า และมาสเตอร์) ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@britishcouncil.or.th หรือที่

กรุงเทพ เชียงใหม่
บริติช เคานซิล 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร.+66 2 657 5678 แฟกซ์ +66 2 253 5312 บริติช เคานซิล 198 ถนนบำรุงราษฎร์ เชียงใหม่ 50000 โทร. +66 53 242103 แฟกซ์ +66 53 244781

 

ตารางสอบ IELTS ของศูนย์สอบ IDP

IDP IELTS Test Schedule

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ IELTS ของ IDP ที่ IELTS INSTITUTE

สถาบัน IELTS INSTITUTE เป็นศูนย์รับลงทะเบียนสอบ IELTS ของ IDP ซึ่งนักเรียนสามารถลงทะเบียนสอบ IELTS ได้ที่สถาบัน IELTS INSTITUTE พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครจำนวน 6,200 บาทสำหรับการสอบที่กรุงเทพ หรือ เชียงใหม่ และ 6,500 บาทสำหรับการสอบที่ขอนแก่นหรือหาดใหญ่ สถานที่สอบในกรุงเทพคือโรงแรมมณเฑียร ในวันสอบที่คุณได้เลือกไว้ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ 8.00 น. เอกสารการลงทะเบียนที่คุณต้องมีคือ

  1. Application form ใบสมัคร (ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเซ็นลายเซ็นกำกับ) สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของ IELTS INSTITUTE
  2. Registration guide ใบแนะนำการลงทะเบียน (ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเซ็นลายเซ็นกำกับ) สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของ IELTS INSTITUTE
  3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา (เซ็นลายเซ็นกำกับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต 2 นิ้ว กรุณาตรวจสอบตามข้อแนะนำเรื่องรูปถ่าย รูปถ่ายต้องเป็นรูปเดียวกันและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน (guidelines)

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้เซ็นต์เอกสารครบทุกใบ (ใบสมัคร ใบแนะนำการลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง) ลายเซ็นควรเป็นลายเซ็นเดียวกันในการกรอกใบสมัคร (หากใช้หนังสือเดินทาง ควรเซ็นลายเซ็นให้เหมือนกันกับที่เซ็นในหนังสือเดินทางทุกประการ) การชำระค่าสมัครสอบสามารถชำระด้วยเงินสดสถาบัน IELTS INSTITUTE หรือโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดที่ 0-2655-5688)

ตารางสอบ IELTS IDP 2015

ตารางสอบ IELTS IDP 2015

การสอบ IELTS สำหรับการไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักร (IELTS for UKVI)

Jay.jpg

I’m writing this to THANK YOU all of you who had been assisting me in the IELTS preparation in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)
Da.jpg

ประทับใจที่สุดคือคุณครูที่นี่ สอน ทุ่มเท และให้เวลาแก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่

IELTS BAND 8.5

Sirada Hongkajanapong