ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนเมษายน วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 เมษายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 28 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 พฤษภาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็นเริ่ม 28 เมษายน, วันธรรมดาช่วงบ่ายเริ่ม 14 พฤษภาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 20 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 25 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 27 เมษายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาเริ่ม 28 เมษายน, วันเสาร์-อาทิตย์เริ่ม 2 พฤษภาคม ค่ะ

Everyday vs Every Day ใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง?

มีนักเรียนถามเป็นประจำค่ะ ว่า เจ้า everyday กับ every day (เว้นวรรคตรงกลาง) แตกต่างอย่างไร เพราะเมื่ออาจารย์ ตรวจงานเขียนกลับไปให้ เจอตัวสีแดงๆ ตรงคำสองคำนี้เข้าให้ ทั้งๆ ที่มั่นใจว่าน่าจะถูก

ลักษณะที่นักเรียนชอบเขียนผิด เป็นประมาณนี้ค่ะ

Children have to go to school everyday. × (incorrect!)

–> Children have to go to school every day.

ทำไมละเนี่ย เหตุผล เป็นเช่นนี้ค่ะ

Eeveryday เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า

1. ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, ธรรมดา

synonym คือ commonplace, ordinary, or normal

eg. It is a very special party. We will not serve an everyday home-cooking.

2. ทุกวัน (ความหมายนี้ ทำให้สับสนกับคำว่า every day จึงต้องรู้ synonym ประกอบด้วยค่ะ)

synonym คือ daily

eg. The teacher explained the overuse of “just” in everyday speech.

Every day เป็นสำนวนบอกเวลา (time expression) แปลว่า ทุกวัน หรือ เป็นประจำ

synonym คือ each day, regularly

eg. My mother goes to the gym every day.

สรุป คือ Everyday เป็นคำเดี่ยวๆ ที่ต้องมีคำนามตามหลังเสมอ ในขณะที่ Every day = Adjective + Noun ดังนั้น จะใช้โดยไม่มีนามตามหลัง และจะวางไว้ต้น หรือท้ายประโยคเลย ก็ได้ค่ะ

Jay.jpg

I’m writing this to THANK YOU all of you who had been assisting me in the IELTS preparation in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)
Da.jpg

ประทับใจที่สุดคือคุณครูที่นี่ สอน ทุ่มเท และให้เวลาแก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่

IELTS BAND 8.5

Sirada Hongkajanapong