ตารางสอบ IELTS ของศูนย์สอบ BRITISH COUNCIL - BRITISH COUNCIL Test Schedule


IELTS Application form
คู่มือการลงทะเบียนสอบ IELTS ปี 2558 (กรุงเทพ)
คู่มือการลงทะเบียนสอบ IELTS ปี 2558 (เชียงใหม่)
หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ

หมายเหตุ: ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง

ค่าทดสอบ

ค่าทดสอบ IELTS 6,500 บาท , สมัครผ่านทางออนไลน์ ค่าสมัคร 6,200 บาท
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียม คืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียม สอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม
ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้


IELTS Test Date 2015


IELTS จัดสอบที่ไหน และ เมื่อไหร่่

กรุงเทพ:
    ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

บริติซ เคานซิล สยามสแควร์ โทรศัพท์: 66-2657 5678
บริติซ เคานซิล ปิ่นเกล้า  โทรศัพท์: 66-2884-9944-6 ต่อ 101, 102
บริติซ เคานซิล ลาดพร้าว  โทรศัพท์: 66-2937-1037-9 ต่อ 0
IELTS INSTITUTE โทรศัพท์: 080 436 4848, 087 320 9796, 66-2655-5688

สถานที่สอบ

กรุงเทพ  โรงเเรมแลนด์ มาร์ค สุขุมวิท
เชียงใหม่ 1.โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ 2. ศูนย์ HAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ 3. โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่


เชียงใหม่:
    
ท่านสามารถลงทะเบียนและสอบได้ที่

บริติซ เคานซิล โทรศัพท์: 66-5324-2103


วิธีชำระเงิน:

เงินสด และบัตรเครดิต (วีซ่า และมาสเตอร์)


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
info@britishcouncil.or.th หรือที่

กรุงเทพ เชียงใหม่
บริติช เคานซิล
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
สยามสแควร์  ถนน พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพ  10330
โทร.+66 2 657 5678
แฟกซ์ +66 2 253 5312
บริติช เคานซิล
198 ถนนบำรุงราษฎร์
เชียงใหม่ 50000
โทร. +66 53 242103
แฟกซ์ +66 53 244781

ตารางสอบ IELTS ของศูนย์สอบ IDP - IDP Test Schedule


IDP IELTS SCHEDULE 2014-2015

ผลการสอบ IELTS

สามารถตรวจสอบผลคะแนน IELTS จากทางอินเตอร์เน็ตได้ภายหลังการสอบ 13 วัน
โดยผู้สอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้เองจากเว็บไซต์ของ British Council และ IDP
ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลเป็นความสามารถภาษาอังกฤษโดยรวม
และความสามารถทางภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ผลการสอบจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ