ข้อมูลการสอบตรง เข้า Program international จุฬาฯ | INTER CHULA

ข้อมูลการสอบตรง เข้า Program international จุฬาฯ

สรุปคุณสมบัติผู้สมัครเข้าโปรแกรม International ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BBA จุฬา

Step 1- ผ่านเกณฑ์ต่างๆดังนี้

จบหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า

ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำข้อใดข้อหนึ่ง

Step 2- ส่งคะแนนตัวใดตัวหนึ่งมาให้พิจารณา CU-AAT, SAT I : Math&Critical Reading

Step 3- สอบสัมภาษณ์

BE Chula

ผ่านคุณสมบัติ 2 ใน 3

Gpax ไม่ต่ำกว่า 3.25

ผ่านเลขดังนี้

3.ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำข้อใดข้อหนึ่ง

สถาปัตยกรรมศาสตร์:

ภาคสถาปัตยกรรมและการออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬาฯ

1. ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำข้อใดข้อหนึ่ง

2. คะแนนความถนัดทางสถาปัตย์ CU-TAD ไม่ต่ำกว่า 60%

3. ส่งคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดังนี้

CU-AAT( Math and Verbal) หรือ

SAT 1 ( Math and Critical reading) หรือ

International Baccalaureate หรือ A-Level หรือ NCEA ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

2014  INTER CHULA ADMISSION REQUIREMENTS 

STEP 1 – Eligibility Criteria :

  1. Applicant must complete / is completing M6 or its equivalent levels from high school. 
  2. Applicant must achieve the minimum score of one of the following English proficiency tests :

English Proficiency Tests

Minimum Score

1.  CU-TEP 
       For examinations taken in 2012 (TOEFL Equated Score)

550

       For examinations taken in 2013

80

2.  TOEFL
       Internet Based

79

       Paper Based

550

3.  IELTS

6

4.  SAT I (Critical Reading)

500

STEP 2 – Eligible Applicants will be evaluated on one of the following scores:

Academic Aptitude Tests

Minimum Score

1. CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)

1000

2. SAT I (Math & Critical Reading)

1000


STEP 3 – Interview

credit  <http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=51&mn=2&sm=2-8>

 IELTS Institute team

 

Comments

comments

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Let's talk about IELTS และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ปิดการแสดงความเห็น