ฝึกเขียน IELTS Essay : หัวข้อ Natural resources

เราเห็นได้ชัดเจนว่าโลกในช่วง 10 ปีให้หลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่เรากำลังหันหลังให้กับสิ่งแวดล้อมกันหรือเปล่า? ลองมาฝึกเขียน Essay IELTS ในหัวข้อที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเรากำลังสูญเสียมันไปกันดีกว่าค่ะ

Many parts of the world are losing important natural resources, such as forests, animals, or clean water. Choose one resource that is disappearing and explain why it needs to be saved.

national_forest

Nowadays, natural disaster becomes more severe. As we can see from the general news, a number of forest resources have reduced every day. This essay will discuss why a forest resource is in danger now, how about repercussion and why it needs preserving.

The main cause of this problem comes from human selfishness. People try to take advantage of forest resources to their happiness without respecting to consequences. For example, humans deforest to obtain wild materials for their industries or unlawful selling. Moreover, they deforest for gaining a large area to build residences, agriculture or dams. The reduction of forest resources causes adverse outcomes such as wild animal extinction and variation of climate.

From my perspective, the forest resource is origin of creatures and a water resource. Furthermore, it has several benefits; for instance, it reduces the amount of carbon dioxide gas and increases that of oxygen gas which creates air freshness. Woods can prevent flooding damage by absorbing water. It protects soil collapse. It also adjusts ecosystem balance. Therefore, it is necessary that we should preserve it to fulfill it abundance. Although it is inevitable to destroy forest resource in some cases, we can replant trees.

In summary, the wild resource is four basic necessities for all and the reasons which I already mentioned above. I strongly believe that if humans concern about importance of wild resource and cooperate to maintain forest resource more, our world will be better.

เป็นไงบ้างคะ คิดว่าหัวข้อนี้ผิดตรงไหนและได้คะแนน IELTS Band เท่าไหร่?? อยากรู้คราวหน้าพี่จะมาเฉลยให้นะคะ ^^

IELTSInstitute Team

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

IELTS Writing: เฉลย Bar Chart ในหัวข้อ House prices

กลับมาพบกับเฉลยงานเขียน IELTS ใน Task 1 สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับราคาอสังหากันนะคะ ใครที่ยังไม่มีโอกาสลองเขียนมาส่ง ลองกลับไปดูกันได้ที่

IELTS Writing Task I: Bar Chart

ตอนนี้ลองมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ

The given bar charts give details about the average house prices in five cities from 1990 and  2002, compared with the average house prices in 1989. The data can be drvided into two groups,: one group showed a significant increase, while the others was  underwent  a huge drop.

With regard to the former group, it can be seen that average house prices in Madrid and Frankfurt were the only two cities whice slightly increased from 1990 to 1995, [54- word sentence in the following seven years, ordinary house costing valuations in London was showed the highest proportion in variation, jumping from  -7% to 12% during the 10-year period, while the mean prices in New York was two times greater than in 1989,whice changed to 5%,as same as just live the mean prices in Madrid,. slight increasing to 4%.] break this sentence up In Frankfurt (1996-2002), the average prices started at 3% and then dropped to only 2%, but were still higher than mean prices in 1989.

On the other hand,in the latter group, there was a -5% fall in the mean house prices in New York, and a -7% decrease in Tokyo’s mean pricing values., as much as in London ‘s one .After that, the mean of house costing in four cities rose higher than 1989’s from 1996 to 2002, except for the ordinary house costings in Japan, growing to -5% but remained less than 1989’s.

From an overall observation, the largest highest average house house prices was were in London, had increased by the end of 2002, Conversely, the a minor percentage change from 1989 prices was seen in Japan.

(Estimate IELTS Band Score: 6.5)

IELTS Examiner Comments :  Keep your sentences to a max of three clauses to avoid a loss of meaning. Try to group data when you can but overall you’re done quite well with the trend language and living of ideas. Work on rephrasing vocabulary (subjects) and bring in language from outside the task.

IELTS Institute Team

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

IELTS Writing Task I: Bar Chart

ปัจจุบัน ราคาอสังหาริมทรัพย์ในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นทุกปี หลายๆคนหันมาลงทันในด้านนี้กันมากขึ้น แทนที่จะเก็บเงินกินดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ เตรียมสอบ IELTS วันนี้ พี่จึงขอนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ของเมืองต่างๆทั้ง 5 เมืองใหญ่มาให้น้องๆฝึกกันนะคะ ลองมาทำกันเลยดีกว่าค่ะ

The chart below shows information about average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with average house prices in 1989.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

average-house-prices

The given bar charts give details about the average house prices in five cities from 1990 and  2002, compared with the average house prices in 1989. The data can be drvided into two groups, one group showed a significant increase, while the others was a huge drop.

With regard to the former group, it can be seen that average house prices in Madrid and Frankfurt were the only two cities whice slightly increased from 1990 to 1995, in the following seven years, ordinary house costing in London was the hightest propoition in variation,jumping from  -7% to 12% during the 10-year period, while the mean prices in New York was two time greater than 1989,whice changed to 5%,as same as the mean prices in Madrid, slight increasing to 4%. In Frankfurt (1996-2002), the average prices started at 3% and then dropped to only 2%, but still higher than mean prices in 1989.

On the other hand, the latter group, there was a -5% fall in the mean house prices in New York, and a -7% decrease in Tokyo’s mean pricing , as much as in London ‘s one.After that, the mean of house costing in four cities rose higher than 1989’s from 1996 to 2002, except for the ordinary house costing in Japan, growing to -5% but remained less than 1989’s.

From an overall observation, the largest average house house prices was in London, had increased by the end of 2002, Conversely, the minor percentage change from 1989 prices was in Japan.

ในคราวหน้าพี่จะนำเฉลยงานเขียนใน Writing IELTS เกี่ยวกับ Bar Chart มาฝากพร้อมกับคำแนะนำจาก IELTS Examiner นะคะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

เฉลยงานเขียน writing ielts หัวข้อ Zoo

วันนี้มาดูเฉลยงานเขียนของสัปดาห์ที่แล้วในหัวข้อ Zoo กันนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างงานเขียนของเพื่อน อย่าเพิ่งรีบดูเฉลย ลองย้อนกลับไปอ่านกันก่อนค่ะ

เตรียมสอบ IELTS Writing กับ Essay หัวข้อสวนสัตว์

zoocage

                 Zoos are sometimes seen as necessary but not alternatives to natural environment. Discuss some of arguments against  <– You can’t discuss both sides. keeping animals in zoos.

                Zoos are the most attractive places from in my childhood days; however, are they interchangeable with natural jungles? Some people are of the opinion that we can confine wild life in the zoos, whereas some argue that nature is overly sophisticated to too complex simulate. This essay will express both upsides and the downsides of this debatable issue zoos.

               On the plus side, the zoos play an important role in the wildlife conservation. Enormous creatures, in this day and year age, are on the edge brink of extinction. Fortunately, according to an advanced zoology and technology, an artificial fertilization is possible, which is able to conserve a huge number array of breeds creatures. An instance illustrating this into action, there were is when several beautiful birds in Japan which were endangered since the zoologists where protected successfully protected them by having  putting them into a breeding program. Moreover, children can enjoy learning to appreciate various kinds of wildlife.

            Apart from the benefits, wildlife does not have enjoy freedom. In zoos in my opinion, even a small insect deserves freedom, and we have no right to deprive its. By limiting space, the animals easily undergo psychological problems such as depression, or even miss their home. Finally, it indirectly kills the creatures on the grounds that they are unable to live in a genuine forest. [ Let’s imagine how can a tame lion, which is polite but does not know how to feed itself, survive in a tropical forest?]ß So zoos are good ?

            With all things taken into account, it is necessary to keep the animals which are on the verge of extinction in the zoos. Meanwhile, we should let go of others, and care about the of impacts on the confined animals.

(Estimate IELTS Band Score: 5.0)

IELTS Examiner Comments: Student, this should be a one – sided argumentative essay with two or three main body paragraphs to argue why zoos are bad. Your conclusion is unclear, and although your writing has grammatical merit, it fails at clarity in the end. Make sure you address the question and don’t stay away from it in any way.

IELTS Institute

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

เตรียมสอบ IELTS Writing กับ Essay หัวข้อสวนสัตว์กันค่ะ

สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีน้องๆไปเดินเล่นที่สวนสัตว์กันสักเท่าไหร่แล้ว สวนสัตว์ในเมืองไทยปัจจุบันก็เหลือไม่กี่ที่แล้วนะคะ เชื่อว่าอย่างน้อย ทุกๆคนคงเคยไปเดินเล่นที่สวนสัตว์กันมาบ้าง วันนี้ลองมาดูโจทย์ IELTS Writing Task 2 ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้กันดีกว่าค่ะ

Zoo

Zoos are sometimes seen as necessary but not alternatives to natural environment. Discuss some of arguments against keeping animals in zoos.

คิดอย่างไรกันบ้างคะ? เราควรเก็บสัตว์ป่าต่างๆไว้ในสวนสัตว์หรือควรให้มันอยู่ตามธรรมชาติดีกว่ากัน

หากอยู่ในธรรมชาติคิดว่าจะมีผลเสียอย่างไรบ้าง? การล่าสัตว์ การเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามธรรมชาติ วันนี้ลองมา Discuss ไอเดียกันดีกว่าค่ะ

                Zoos are the most attractive place in my childhood days; however, are they interchangeable with jungles? Some people are of the opinion that we can confine wild life in the zoos, whereas some argue that nature is overly sophisticated to simulate. This essay will express both upsides and downsides of this debatable issue.

On the plus side, the zoos play an important role in the wild life conservation. Enormous creatures, in this day and year, are on the edge of extinction. Fortunately, according to an advanced zoology and technology, an artificial fertilization is possible, which is able to conserve a huge number of breeds. An instance illustrating this into action, there were several beautiful birds in Japan which were endangered since the zoologists successfully them by putting theminto breeding program. Moreover, children can enjoy learning to appreciate various kinds of wild life.

Apart from the benefits, wild life does not have freedom. In my opinion, even a small insect deserves freedom, and we have no right to deprive its. By limiting space, the animals easily undergo psychological problems such as depression, or even miss their home. Finally, it indirectly kills the creatures on the grounds that they are unable to live in a genuine forest. Let’s imagine how can a tame lion, which is polite but does not know how to feed itself, survive in a tropical forest?

All things taken into account, it is necessary to keep the animals which are on the verge of extinction in the zoos. Meanwhile, we should let go of others, and care of impacts on the confined animals.

เป็นอย่างไรคะ ลองเขียนไอเดียของน้องๆแล้วส่งมาให้อาจารย์ Examiner ตรวจกันบ้างนะคะ จะได้ทราบว่าเราเองหากไปสอบในขณะนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่ คราวหน้าพี่จะนำคะแนนของงานเขียนชิ้นนี้พร้อมทั้งแก้ไวยากรณ์มาฝากกันค่ะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น