10 ปัญหาที่ทำให้คะแนน IELTS Writing ไม่ถึงไหน

ไข 10 ปัญหาที่พบบ่อยในการสอบ IELTS Writing

 ไม่ว่าน้องจะต้องสอบ IELTS แบบ Academic หรือ General Training สิ่งสำคัญที่ IELTS Examiner แนะนำเป็นอย่างยิ่งก็คือ เน้นการแสดงความสามารถทางภาษาของเราออกมาในงานเขียนนั้นๆภายใต้จำนวนคำที่กำหนด ทีนี้ลองมาดูว่า 10 ปัญหาหลักๆจากคำแนะนำของ Examiner ที่ทำให้นักเรียนไทยได้คะแนน Writing ในการสอบ IELTS ไม่ถึงฝั่งฝันมีอะไรกันบ้างค่ะ

10-ปัญหา-IELTS-Writing

10 ปัญหาที่นักเรียนไทยมักจะพลาดในการสอบ IELTS Writing

 

 1. Failure to show trends.
  In the task 1 of the Academic writing, one must be able to show the rise and fall or the peaks in the graph. He or she should be able to indicate the different trends in the graph to have a detailed response in his or her essay.
 1. Redundancy of Words
  Limited vocabulary is the reason for this. Add more words into your vocabulary through reading different materials. Avoid repeating the same words for more than five times in your response.
 1. Wrong choice of words
  You might think that you have the right vocabulary in explaining an idea. However, not all words that are synonymous can be used in a sentence that would mean the same. Be careful with the vocabulary you choose in your sentence. They can either strengthen or weaken your essay.
 1. Lack of transition words
  Transition words are guides within the essay. Not using any of this makes the flow poor and boring.
 1. Poor handwriting
  Handwriting plays an important role in your essay. Write legibly for the rater to read clearly and not confuse him or her in your essay.
 1. Not enough number of words
  Since it is a paper-based test, it would be difficult to count the words you have written. Instead, always remember to follow the three important parts of the essay – introduction, body, and conclusion.
 1. Answer to Question
  Are you directly answering the task? Some candidates are so focused on writing that they sometimes off the topic. Always stay on track.
 1. Grammar Error
  Learn the verb tenses. Better essays use verb tenses that will clearly show when the action happens, happened or will happen.
 1. Spelling
  Since there is no spell checker, check your spelling. If you are not sure on how the word is spelled, express it in a different way. Do not take the risk of writing the word if you are unsure of it.
 1. Poor content
  Have you effective answered the question? Sometimes, test takers write an essay without hitting the tasks. Subsequently, your score is low. Make sure you understand the task, made an outline, and start writing.

เป็นอย่างไรบ้างคะ เชื่อว่าหากน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS สามารถขจัด 10 ปัญหาดังกล่าวที่พบบ่อยๆได้ จะทำให้คะแนน Writing ของน้องๆดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

“Practice makes perfect”

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS General Tips | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

IELTS Writing Task 1: Line graph showing Proportion of Elderly

วันนี้ลองมาดูโจทย์ IELTS Writing Task 1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ Line Graph กันนะคะ

The graph shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

ielts-task-1-line-graph-proportion-of-elderly

ก่อนอื่นเลยสำหรับการเขียน Line Graph อาจารย์ IELTS มีคำแนะนำในการเขียนดังนี้ค่ะ

 • Introduction: write one sentence to introduce what the graph shows. Just paraphrase the question statement (i.e. change a few words).
 • Body: compare all 3 countries in 1940, then in 1990.
 • Body: describe the dramatic increase predicted for Japan, and compare all 3 countries in 2040.
 • Summary: describe 2 main things e.g. the overall trend for all 3 countries, and the biggest change that you can see.

ทีนี้ลองมาดูงานเขียนที่เพื่อนในคอร์ส IELTS Preparation เขียนมาส่งอาจารย์กันดีกว่าค่ะ

 

This graph illustrates the proportion of Japanese, Swedish and American citizens at the age of 65 and over, over the period of a century between the year of 1940 and 2040.It is apparent that the aging population in three different countries is expected to increase approximately 25 %.

In the year of 1940, the percentage of elderly people stood at 5% in japan, about 7% in Sweden and around 9% in the United States. And the ratio of senior citizens in Japan dropped to 3% and remained steady to 2000. However, Sweden had an opposite trend , the percentage continuously increased from 1960 to 2040 with a slight dip in 1990 and 2020. In the states, the percentage stayed almost steady at about 15% from the year of 1980 to 2020.

From an overall observation, western countries namely Sweden and the U.S.A. held greater proportion of elder people at the age of 65 and over from 1960 to 2030.

Nevertheless, over the period of a decade between 2030 and 2040, Japan is expected to have the greatest percentage of senior citizens among these three countries.

 

Corrected Version ลองมาดูงานที่อาจารย์ IELTS ได้แก้ไขมาให้แล้วดีกว่าค่ะ

This graph illustrates the proportion of Japanese, Swedish and American citizens at the age of 65 and over, over the period of a century between the year of 1940 and 2040.It is apparent that the aging population in three different countries is expected to increase approximately 25 %.

 

In the year of 1940, the percentage of elderly people stood at 5% in jJapan, while it was about 7% in Sweden and around 9% in the United States. And tThe ratio proportion of senior citizens in Japan dropped to 3% and remained steady to 2000. However, Sweden had an opposite trend , the percentage continuously increased from 1960 to 2040 with a slight dip in 1990 and another projected one in 2020. In the states, the percentage stayed almost steady at about 15% from the year of 1980 to 2020.

 

From an overall observation, western countries namely Sweden and the U.S.A., held were home to a greater proportion of elder people at the age of 65 and over from 1960 to 2030.

Nevertheless, over the projected period of a decade between 2030 and 2040, Japan is expected to have the greatest percentage of senior citizens among these three countries.

Overall IELTS Band Score: 6.0

Examiner’s Comments:

We must make a distinction between past and future parts of the data. Therefore, I would suggest you separate the data at the present year and then use words like ‘anticipated’, ‘projected’, ‘estimated’ (passive voice) of describe future tenses. Your paragraphing is not clear in this task.

“Practice makes perfect”

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Writing Task 1 | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

เทคนิคการเดาศัพท์ด้วย Prefix

เคยมั้ย ??? ทำข้อสอบ เจอศัพท์ยากๆ

เคยมั้ย ??? แปลศัพท์เหล่านั้นไม่ออก

เคยมั้ยที่ต้องใช้พจนานุกรมช่วยอยู่เรื่อยไป

ถ้าเราไม่มีพจนานุกรม เราก็คงต้องเดาความหมายคำศัพท์คำใหม่นั้นๆ

แต่ต้องเป็นการเดาอย่างมีหลักการ โดยใช้ความรู้เรื่อง Prefix เข้าช่วย ดังนี้ค่ะ !!!

 

การเดาความหมายโดยวิธีแยกรากศัพท์

เราอาจแยกส่วนประกอบของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยาวๆ ออกเป็น Prefix Root และ Suffix โดยที่ Prefix หมายถึง คำที่วางหน้าส่วน Root (รากศัพท์) แล้วทำให้เกิดความหมายหรือทำให้ความหมายของ Root นั้นเปลี่ยนไป โดยจะไม่เปลี่ยนหน้าที่ของรากศัพท์ ดังนั้นคำที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เหมือนเดิมแต่มีความหมายเพิ่ม เติมหรือเปลี่ยนไป เช่น
– เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม
– เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี ดีขึ้น แย่ลง
หรืออาจจะเติมหน้ารากศัพท์เพื่อ บอกทัศนคติ ตำแหน่งที่ตั้ง ลำดับที่ จำนวน ยกตัวอย่างเช่น

 

Re- = again : (อีกครั้ง)
Reuse = use again (นำกลับมาใช้อีกครั้ง)
Reload = load again (บรรจุอีกครั้ง)
Reheat = heat again (ร้อนอีกครั้ง)

Inter- = between : (ระหว่าง)
Interact = act in between (ปฏิกิริยาต่อกัน/ปฏิกิริยาระหว่างกัน)

En- or Em- + adj. = to make : (ทำให้…)
Ensure = to make sure (ทำให้มั่นใจ)
Enlarge = to make large (ทำให้ใหญ่)

En- or Em- + n. or v. = to put into or o­n : (วางไว้ใน)
Endanger = to put into danger (ทำให้อยู่ในอันตราย)
Empanel = to put in a panel (ทำให้คณะลูกขุนเข้าประจำที่)

Prefix

Prefix ที่สำคัญมีดังนี้

 • Prefixes ที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ “No” หรือ “Not” เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  un not unfair
  in not inconvenient
  im not impossible
 • Prefixes สถานที่ ตำแหน่ง (Placement) เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  inter among international
  ex out exclude
  sub under subtitle
 • Prefixes ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเวลา(Time) เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  pre first pre-school
  pro for, before pro-America
  post after post-graduate
 • Prefixes ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจำนวนเลข(Number) เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  tri three tri angular
  uni one unify

ในภาษาอังกฤษ Prefix ที่ใช้กันมากและมักพบเห็นบ่อย ๆ มีอยู่ 10 ตัว คือ

 1. Un (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม

เช่น suitable เหมาะสม unsuitable ไม่เหมาะสม

countable นับได้ uncountable นับไม่ได้

 1. Im (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

เมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม

เช่น pure บริสุทธิ์ impure ไม่บริสุทธิ์

polite สุภาพ impolite ไม่สุภาพ

 1. –In (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) เท่านั้น

เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมาย

direct ตรง indirect ไม่ตรง

expensive แพง inexpensive ไม่แพง

 1. Re (อีก) ใช้สำหรับเติมหน้าคำกริยา (verb) หรือคำนามที่มาจากกริยาเท่านั้น

เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “ทำอีก”

เช่น write เขียน rewrite เขียนใหม่

speak พูด respeak พูดอีก

 1. Dis (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้ากริยา (verb) หรือเติมหน้าคุณศัพท์ (Adjective)

และเมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม

like ชอบ dislike ไม่ชอบ

agree เห็นด้วย disagree ไม่เห็นด้วย

 1. Mis (ผิด) ใช้สำหรับนำหน้าหรือเติมหน้าคำกริยา (verb) เท่านั้น

เมื่อเติมแล้วทำให้กริยาตัวนั้น มีความหมายว่า “กระทำผิด”

เช่น write เขียน miswrite เขียนผิด

spell สะกดตัว misspell สะกดตัวผิด

 1. Pre (ก่อน) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม (Noun) หรือกริยา (verb)

เมื่อเติมแล้วทำให้นามนั้นมีความหมายว่า “ก่อน , หรือทำก่อน”

เช่น history ประวัติศาสตร์ prehistory ก่อนประวัติศาสตร์

university มหาวิทยาลัย preuniversity ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

 1. Tri (สาม) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม tri เข้าข้างหน้าแล้ว

ทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “สาม” ขึ้นมาทันที

เช่น คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค tri แล้ว คำแปล angle เหลี่ยม triangle

รูปสามเหลี่ยมcycle จักรยาน tricycle รถสามล้อ

 1. Bi (สอง) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม bi เข้าข้างหน้าแล้ว

ทำให้คำนั้นมีความหมาย“สอง”ขึ้นมาทันที

เช่น cycle จักรยาน bicycle จักรยานสองล้อ

polar ขั้วโลก bipolar มีสองขั้วโลก

10. –En อุปสรรคตัวนี้ไม่มีคำแปลเป็นเอกเทศ เพียงแต่ว่าเมื่อนำไปเติมข้างหน้าคำนาม

หรือคำคุณศัพท์แล้วทำให้คำนั้นกลับเป็นกริยา (verb) ขึ้นมาทันที

เช่น camp ค่ายพัก encamp ตั้งค่าย

sure แน่ใจ ensure รับประกัน

เชื่อว่าในการสอบ IELTS การนำเอา Prefix ไปใช้งาน จะช่วยในเรื่องการเดาศัพท์ได้ทั้งใน Part Reading และ Listening เลยค่ะ ^^

“Practice makes perfect”

IELTS Institute Team

โพสท์ใน GRAMMAR TIPS | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น

ลองมาดูปัญหาในการเขียน IELTS หัวข้อ Economic และ Environment กันค่ะ

คราวที่แล้ว พี่ได้นำเอาหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมาฝาก น้องคนไหนยังไม่มีโอกาสได้เขียน อยากให้ลองเขียนมาส่งอาจารย์ IELTS Examiner นะคะ สำหรับน้องๆที่ได้เขียนมาแล้ว ลองมาดูว่าคราวที่แล้ว งานเขียนของเพื่อนมีจุดใดบ้างที่ผิดพลาด และ IELTS Examiner ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางานเขียน IELTS ชิ้นนี้อย่างไรดีกว่าค่ะ

To what extent should (<- topic word) economic planning be influenced by the need of environment conservation?

In the age of modernization, to do running a business has server competition which sometimes maybe leads to the unintentional effects. Some people are of the opinion that the plan of economic is controlled by growth must be in line with the desire of environmental conservation. Nevertheless, others generally do not think so. This essay will examine about this debatable issue and related examples will be outlined.

It is undeniable that, at present, a variety of environment problems have become a huge issue. Economic Planning must be entirely based on environmental conservation. As, as many countries, especially developed countries., care to protect the good life from natural atmosphere ecosystem. They make an effort to do adhere to policyies toof awareness of environment such as Corporate Social Responsibility (CSR) in order to impose regulations and enforce the company for responding to follow them to environment and take responsibility for the problem the environment.

In addition, development cannot take place without securing the environment. Sustainable development is the key to prevent damage. Many companies attempt to launch a campaign about global warming, especially vehicles companies vehicle manufacturers like Toyota, Honda and others. They always advertise that they have do promote CSR to save the earth such as by way of reforestation and createing new innovations like eco-cars. New invention causes to lead to saveing energy and be are the best solutions to preserve the environment.

To sum up, it is true that many organizations are should to (off topic!) protect the environment by providing policies. This is because of the lobbying power on individuals in of the social movement and this is the a hot issue. However, not only has should the company b concerned, but also every part of civil society have has to play a crucial role in looking after the environment for the benefit of the world as a whole.

Estimate IELTS Band Score: 5.5

IELTS Examiner Comments:     Be careful with the key word in the topic and use it throughout the essay (ie. should). Take a look at your tenses in your essay. They are present simple. You need to upgrade (ie. vary the tenses) to include perfect, continuous, and passive voice when possible. Don’t add too many formulaic chucks of language as well.

โพสท์ใน IELTS Writing Task 2 | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

เขียน Statement of Purpose อย่างไรให้ได้เรียน | SOP

การเขียน Statement of Purpose (SOP) สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกนั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องเขียน Essay ถึงแม้ว่าการใช้คำที่เรียกอาจจะต่างกัน แต่โดยมากทางมหาวิทยาลัยจะใช้คำดังต่อไปนี้ เช่น Statement of Purpose, Personal Statement, Letter of Intent, Personal Narrative เป็นต้น ซึ่งความยาวของ SOP อาจเริ่มตั้งแต่ 250 คำ จนถึง 750 คำ (ประมาณ 1- 3 หน้า)

การเขียน SOP เป็นส่วนที่สำคัญมากในการพิจารณารับเข้าเรียนของสถาบันต่างๆ เกือบ 100% ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักกำหนดให้ผู้สมัครเขียน SOP ด้วย ทีนี้เราควรจะเขียน SOP อย่างไร ให้ถูกใจกรรมการผู้พิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนให้มากที่สุด? เรามาดูเทคนิคการเขียน SOP ให้ออกมาโดนใจ “คณะกรรมการ” กันเลยดีกว่าค่ะ!

SOP

 1. กำหนดเป้าหมายในการเขียนให้ชัดเจน

เป้าหมายหลักๆในการเขียน SOP ก็คือเพื่อที่จะทำให้คณะกรรมการประทับใจในความสามารถของผู้สมัครเรียน ดังนั้น เราต้องแสดงความสามารถที่ทำให้คุณกรรมการเชื่อมั่นว่าเรานี่แหล่ะที่เหมาะสมกับกับที่นั่งที่ว่างอยู่นั้น โดยเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีคุณสมบัติ มีความสามารถ มีแรงจูงใจที่ดี ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเป้าหมายในการเขียนของเรานี้ เราจะต้องยึดมั่นไว้ และพยายามแสดงเป้าหมายนี้ให้ครอบคลุมอยู่ในเรียงความของเราทั้งหมด เนื้อหาอะไรที่ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือออกนอกประเด็นที่เราต้องการจะนำเสนอก็ควรตัดทิ้ง (เพื่อไม่ให้เนื้อหาเยิ่นเย้อจนเกินไป)

 

 1. กำหนดว่าคุณจะเขียนถึงสิ่งใดในเนื้อหาของ SOP

ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ วิเคราะห์คำถามและคำแนะนำในการเขียน Essay ที่ ทางมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างละเอียด ถึงแม้ว่าคำถามหรือคำตอบอาจอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันก็ตาม แต่โดยส่วนมากแล้วคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้:

 • วัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อปริญญาโท นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้มาก่อนที่คุณจะพยายามตอบคำถามข้ออื่นๆ
 • สาขาวิชาที่คุณอยากศึกษาต่อ คุณ ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานี้อย่างเพียงพอที่จะต้ดสินใจ และสามารถอธิบายว่าเพราะสาเหตุใดคุณถึงตัดสินใจเลือกวิชานี้ คุณควรเลือกใช้คำศัพท์ทางเทคนิค/คำศัพท์เฉพาะทางอยู่ใน SOP ของคุณด้วย
 • ในอนาคตคุณจะใช้วิชาความรู้ที่คุณได้จากการศึกษาต่อนี้อย่างไร ควรระบุเป้าหมายและแผนในการทำงานในอนาคตของคุณ
 • การเตรียมตัวและความพร้อมของคุณสำหรับการศึกษาต่อ นี่เป็นโอกาสของคุณในการที่จะใช้ความรู้ที่คุณเคยเรียนมาบวกกับประสบการณ์ ต่างๆ ในการที่จะแสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าคุณนั้นเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจเป็นอย่าง ยิ่ง
 • กิจกรรมพิเศษหรือสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจ ที่คุณไม่สามารถเขียนลงในส่วนอื่นๆของใบสมัครได้ เช่น การทำงานพิเศษระหว่างเรียน คุณควรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ สาเหตุที่คุณทำ สิ่งที่คุณเรียนรู้ และมันส่งผลอย่างไรกับอนาคตของคุณ
 • คุณอาจถูกถามว่า เพราะสาเหตุใดคุณถึงเลือกสมัครกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คุณจำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมคุณจึงสนใจมหาวิทยาลัยนี้เป็นพิเศษ
 • นอกเหนือจากนั้น SOP ของคุณควรมีข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณ คณะกรรมการจะไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณไม่ใส่ความเป็นตัวตนของคุณลงใน SOP อย่าลืมว่าคุณคือหัวข้อหลักในงานเขียนนี้

 

 1. วางโครงสร้าง SoP ให้ชัดเจนและคลอบคลุม

จากสิ่งที่คณะกรรมการต้องการทั้งหมด วางแผนการตอบคำถามนั้นให้ออกมาเป็นในรูปของเรียงความให้ดี โดยเราอาจจะวางเป็นโครงสร้างดังต่อไปนี้ (ซึ่งบางคนไม่จำเป็นต้องตามนี้เป๊ะๆ สามารถนำไปประยุกต์ได้ค่ะ)

 

ย่อหน้าแรก – อธิบายสาเหตุหรือแรงจูงในที่ทำให้เราเลือกเรียนสาขาวิชานี้ อาจจะอธิบายว่าคณะนี้เกี่ยวข้องความสนใจของเรา หรือประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาอย่างไร

ย่อหน้าที่ 2 – อธิบายว่าหลักสูตรที่เราต้องการจะสมัครเรียนนี้ มีความสำคัญต่อเราอย่างไร พยายามแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจในขอบเขต เนื้อหาวิชา (แสดงให้เห็นว่าเราได้ไปทำการค้นคว้า/อ่านรายละเอียดของคอร์สนี้ มาอย่างถี่ถ้วนแล้ว) และเรามีความสนใจหลักสูตรนี้จริงๆ

ย่อหน้าที่ 3 – บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติของเรา ทั้งเรื่องการศึกษา การทำงาน หรือประสบการณ์ที่เรามีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้สมัครที่มีความพร้อม และเหมาะสมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชานั้นๆมากที่สุด

ย่อหน้าสุดท้าย– แสดงเป้าหมายของเราว่า หลังจากที่เรียนจบแล้ว เราจะนำความรู้ที่ได้มานั้นไปทำอะไร เช่น อธิบายว่าการเรียนคอร์สนี้จะช่วยส่งเสริมเราในอาชีพที่เราอยากทำในอนาคต และจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง สังคม ประเทศชาติของเราอย่างไร

 

 1. เขียนให้ตรงประเด็น ชัดเจน

จุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนพลาดกันมาก เพราะพยายามที่จะใช้ภาษายากๆ หรือแต่งประโยคที่มีความซับซ้อนเกินไป (แล้วก็พลาดใช้อย่างผิดๆ เช่น ผิดไวยากรณ์ ใช้คำศัพท์สูงๆที่ไม่เข้ากับประโยคที่เขียน) ทำให้อ่านแล้วสะดุดและดูหลอกๆ ดังนั้นจึงควรใช้คำที่เรามีความคุ้นเคย แม้จะไม่ได้ใช้คำศัพท์สวยหรู แต่ก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นนี้จะดูดีกว่าเยอะเลยค่ะ

 

หลายๆคนยังเข้าใจผิด คิดว่ายิ่งเขียนเรียงความยิ่งยาวยิ่งดี นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมากเลยค่ะลองนึกภาพคณะกรรมการที่อ่าน SOP ดูสิคะ ว่าปีๆ หนึ่งพวกเขาจะต้องอ่าน SOP จากผู้สมัครจำนวนหลายพันฉบับ ดังนั้น สิ่งที่พวกเขามองหา จึงไม่ใช่เรียงความยาวๆที่มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่พวกเขาต้องการเรียงความที่มีความชัดเจน สื่อถึงตัวตนผู้สมัครได้อย่างน่าสนใจมากกว่าค่ะ

“Practice makes perfect”

IELTS Institute Team

 cr: ข้อมูลบางส่วนจาก Dek-D.com
โพสท์ใน ข่าวการศึกษาต่อ, ตัวอย่างงานเขียน, ภาษาอังกฤษน่ารู้ | ติดป้ายกำกับ , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น