เฉลยงานเขียน Topic : Reading comics (Band 6.0) | ielts

กลับมาพบกับเฉลยงานเขียน IELTS ในหัวข้อ Reading comics only rotten the children’s mind that to provide any good education. How far do you agree or disagree with this กันนะคะ ใครที่ยังไม่มีโอกาสลองเขียนมาส่ง ลองกลับไปดูกันได้ที่

ตัวอย่างงานเขียนกรณีศึกษา Essay Topic: Reading comics

คราวนี้ลองมาดูเฉลยงานเขียนจาก IELTS Examiner กันดีกว่าค่ะ

Many people, particularly for children, are fond of comics and read them as a hobby because comic books, which narrate a story by author’s drawing, do not only ease to understand but also teaches them some knowledges and moralities information. In opposition, some argue that reading this kind of books leads kids to be rude and cruel. From my point of view, I, however, I believe that its benefits completely outweigh the drawbacks according to given these reasons below.

First and foremost, some kinds of cartoons educate readers in particular term aspects. For example, comics I like the best since and I have ever read is about veterinarian who can remedy any animals on matter how hard it is difficult the prognosis. At that time, I knew about how to look after my own pet and how to cure when deciseases reach them strike, which helped me a lot before it was dealth at the end of its to prolong lifespans. Consequently, it is clear that comics contain a huge pile of education can motivate and educate.

Moreover, although some people claim that some comics consist of wrongdoings in our society convincing youngsters to do it commit crimes, I, as one of comic readers, still insist on the opposition think otherwise. If we understand a the core or a background of the storyline, we will know that there must be some reasons to violate others, such as fighting for a justice in superhero comics or for protecting their important things from the threats and so on. Therefore, Tthose do not only grow teach youth’s reasonable minds, but also teach them ethics and be are an example to not doing like copy villains.

Last but not least, some characters in the comics may become adolescents’ inspiration. Generally, teenagers want to be like their heroes, for example, one, who loves to read superhero comics, may want to be a judge or a lawyer to eliminate crimes. Accordingly, kids should find their characteristics for what themy want to be in the future from comics which can reflect their personalities kind.

To sum up, reading comics provide not only educations to children, but also moralitiesy and inspirations. It is undoubt without doubt that reading them in appropriate ways will not rotten their mind and, in opposition, leads them to be proper adults. Consequently, why don’t we throw our prejudictione away and use them as another attractive method for academic purposes.

Estimate IELTS Band Score :  6.0

IELTS Examiner’s Comments :

Comments: The conclusion is excellent, but there are quite a few errors in the first half of the essay. The level of vocabulary is good at times but not consistent throughout. Your personal example helps to increase the score, and I hope you can cut down on errors for a higher grade. Keep trying

IELTS Institute Team

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | แสดงความเห็น

ตัวอย่างงานเขียนกรณีศึกษา Essay Topic: Reading comics | ielts

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็ปลายเดือนกันยายนกันแล้ว น้องๆที่สอบ IELTS ในช่วงปี 2014 ส่วนใหญ่ คงไปเรียนต่อกันเกือบทั้งหมด ตอนนี้ก็ถึงเวลาของน้องรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะสมัครเรียนในปี 2015 แล้วนะคะ หลายๆคนอาจไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ เริ่มประกาศรับสมัครตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วล่ะค่ะ น้องๆคนไหนที่วางแผนจะเข้ามหาวิทยาลัย Top Ten ก็ต้องรีบสอบ IELTS ให้ผ่านและส่งคะแนนกันแต่เนิ่นๆนะคะ

 

เอาล่ะค่ะวันนี้พี่ได้นำหัวข้องานเขียน IELTS ของน้องนักเรียน Class IELTS Preparation ท่านหนึ่งมาฝากกันเช่นเคย หัวข้ออะไรลองตามมาดูกันค่ะ

Reading comics only rotten the children’s mind that to provide any good education. How far do you agree or disagree with this

reading comics

เป็นไงบ้างคะ หัวข้อนี้เราควรจะเริ่มเขียนอย่างไร ลองมาดูตัวอย่างที่เพื่อนเขียนมาส่งอาจารย์กันก่อนค่ะ

Many people, particularly for children fond of comics and read them as a hobby because comic books, which narrate a story by author’s drawing, do not only ease to understand but also teach them some knowledges and moralities. In opposition, some argue that reading this kind of books lead kids to be rude and cruel. From my point of view, I, however, believe that its benefits completely outweigh drawbacks according to these reasons below.

First and foremost, some kinds of cartoons educate readers in particular term. For example, comics I like the best since I have ever read is about veterinarian who can remedy any animals on matter how hard it is. At that time, I knew about how to look after my own pet and how to cure when deceases reach them, which helped me a lot before it was dealth at the end of its lifespan. Consequently, it is clear that comics contain a huge pile of education.

Moreover, although some people claim that some comics consist of wrongdoings in our society convincing youngsters to do it, I, as one of comic readers, still insist on the opposition. If we understand a core or a background of the storyline, we will know that there must be some reasons to violate others, such as fighting for a justice in superhero comics or for protecting their important thing from the threats and so on. Therefore, Those do not only grow youth’s reasonable mind, but also teach them ethics and be an example to not doing like villains.

Last but not least, some characters in the comics may become adolescents’ inspiration. Generally, teenages want to be like their heroes, for example, one, who love to read superhero comics, may want to be a judge or a lawyer to eliminate crimes. Accordingly, kids should find their characteristics for what them want to be in the future from comics which can reflect their personal kind.

To sum up, reading comics provide not only educations to children, but also moralities and inspirations. It is undoubt that reading them in appropriate ways will not rotten their mind and, in opposition, lead them to be proper adults; Consequently, why don’t we throw our prejudiction away and use them as another attractive method for academic purposes.

คราวหน้าพี่จะนำเฉลยพร้อมคำแนะนำดีๆจาก IELTS Examiner ของทางสถาบันมาฝากน้องๆกันค่ะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

IELTS Writing: เฉลย The map below is of the town of Garlsdon.

กลับมาพบกับเฉลยงานเขียน IELTS ใน Task 1 สำหรับหัวข้อ The map below is of the town of Garlsdon. ใครที่ยังไม่มีโอกาสลองเขียนมาส่ง ลองกลับไปดูกันได้ที่

ฝึกเขียน IELTS Task 1: The map below is of the town of Garlsdon.

ตอนนี้ลองมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ

The map shows the Garlsdon town which has a population of 65 thousand and two

possible areas of a supermarket, demonstrated as S1 and S2.

Looking first at the one in the north-west, represented as S1, a this proposed supermarket will be situated in Garlsdon countryside which is near to its housing zone and has a would be in close proximity to a main road and a railway passing through the city center. Moreover, customers from Hindon, with a 10,000 population of 10,000, could also travel by road with which is 12 kilometres long.

On the other hand, S2 is planned to be constructed in the town center, which may be

more crowded, but residents could only be accessible access by train cause since there is no main road to reach this site. In addition, it is close to Bransdon which has 15 thousand population inhabitants and is just 16 kilometres far from Garlsdon. Residents (29 thousand) of another neighboring town, Cransdon, can probably come by cars but it is not convenient enough since it will take too long travelling with to 25 - kilometres far away distance.

Overall, we can see that these two sites have different features, S1 is more convenient

for travelers customer who can use cars or trains, but there is no other towns nearby. In contrast, S2 is in the town center but clients shoppers have touse the railway to get there cause because it is in a car-free zone.

Estimate IELTS Band Score :  6.5

IELTS Examiner’s Comments :

Student, the tenses are good and as you can see, there are not too many errors. Go through them and learn from them. You are also rephrase a little vocabulary and you have a good overall observation. The types of errors You’ve made keep this task below band 7, but you are done well.

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น

ฝึกเขียน IELTS Task 1: The map below is of the town of Garlsdon.

หลายๆคนอยากได้ตัวอย่างงานเขียน IELTS ใน Task I ที่เกี่ยวกับการบรรยายแผนที่กันบ้าง พี่เลยขอนำตัวอย่างที่น่าสนใจและอยู่ใน Cambridge IELTS เล่ม 5 ใน Test ที่ 3 มาฝากกันนะคะ

The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

C5T3

ลองมาดูไอเดียในการเขียนกันดูก่อนดีกว่าค่ะ

The map presents the lay out of Garlsdon town and the identified sites for the proposed new supermarket.

Follow this structure;
1. Introduce the map (paraphrase the title of the map, make sure you include the time frame if there’s one)
2. Give an overview( state the main trend/ trends or observation in the map. Don’t give detail such as data here)
3. Give the details (Give details with reference to the data. Organize body paragraphs by grouping data together where there are patterns.)

Some ideas:
Key trends for Supermarket 2 (S2)
As it can be seen from the map, Supermarket 2 is surrounded by rust belt cities. Also, in the north and south of its map, there are small resident areas. The busy main road from Cransdon to Bransdon and vice versa is linked to the center of town, where Supermarket 2 is sited in.

Key trends for Supermarket 1 (S1)
due to Supermarket 1 located in countryside between the main road and the railway to Hindon, there is a high probability that Supermarket 1 would show a great merit. People from the town centre and the other outskirts could use train and car to this area, while the use of transportation in the area of Supermarket 2 is not allowed.

The map shows the Garlsdon town which has a population of 65 thousand and two

possible areas of a supermarket, demonstrated as S1 and S2.

ที่นี้ลองมาดูงานเขียนของเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะ

Looking first at the one in the north-west, represented as S1, a supermarket will be

situated in Garlsdon countryside which is near to its housing zone and has a close proximity to a

main road and a railway passing through the city center. Moreover, customers from Hindon, with

10,000 population, could also travel by road with 12 kilometres long.

 

On the other hand, S2 is planned to be constructed in the town center, which may be

more crowded but residents could only be accessible by train cause there is no main road to

reach this site. In addition, it is close to Bransdon which has 15 thousand population and just 16

kilometres far from Garlsdon. Residents (29 thousand) of another neighbor town, Cransdon, can

probably come by cars but it is not convenient enough since it will take too long travelling with

25 kilometres far away.

 

Overall, we can see that these two sites have different features, S1 is more convenient

for travelers who can use cars or trains, but there is no other towns nearby. In contrast, S2 is in

the town center but clients have to use railway to get there cause it is in a car-free zone.

 

ในคราวหน้าพี่จะนำเฉลยงานเขียนของเพื่อนใน Writing IELTS เกี่ยวกับ Map มาฝากพร้อมกับคำแนะนำจาก IELTS Examiner นะคะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เฉลยการเขียน ielts band 6.5 ในหัวข้อ Traffic congestion

กลับมาพบกับเฉลยของงานเขียนเกี่ยวกับ Traffic congestion ในคราวที่แล้วกันนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ลองทำพี่แนะนำให้ตามไปดูได้ที่ Link ด้านล่างเลยค่ะ

ฝึกเขียน IELTS Writing ในหัวข้อ Traffic congestion

Traffic congestion is becoming a huge problem for many major cities suggest some measure that could be taken to reduce traffic in big cities

Have you ever been stuck in traffic for many hours and felt very frustrated? I firmly believe that most people have to say “yes” to this question because this serious problem has becoming become more common in almost every primarymetropoliscity in the world. This essay will suggest some feasible to go about mitigation traffic jam in urban area.

First and foremost foremost, the public transportation system is definitely a key to reduction the number of cars in cities. Not only should the government provide a large number of reliable public transports; networks, for example, underground trains, buses, sky trains, ships ferries,and many others, but also certainly expand the system to theoutskirtsof the city, or even to rural areas. For instance, Thailand, which is very famous notorious for crowed roads, has a limited number of mass transits, surprisingly concentrated only in the heart of the city conversely, Japan which has reliable and convenient public transports have provided it all around its country is rarely faced withfacesgridlock.

Another practical solution is the idea of acongestion charge what by whichI mean that commuters have to pay some extra charge in order to have the privilege to drive into certain designated area such as commercial areas, city centers, and so on. Take Singapore asan example, in the past, it used to face tailbacks. Dealing with this problem, its government implemented ERP, whichstands for Electronic Road Pricing, to charge car users that drive into restricted areas. As a result, this policy successfully alleviated the busy traffic in the city centre.

To put in to the nutshell In conclusion,I am convinced that the practical way out to respond to this long-lasting problem is providing more excellent reliable public vehicles and embanking on pricing scheme as stated above. The challenge for governments is into neither ensure that the overcrowdedovercrowding problem will not happen in public services or unrestricted areas.

Estimate IELTS Band Score : 6.5

IELTS Examiner‘s Comments:   

Your essay is worked well and flows nicely for the reader. Your real examples also help and could be expanded upon including past tenses and perfect tense. You’ve done reasonably well with grammar as well. Be more descriptive with more adjective/adverbs. Keep tying.

 

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น