IELTS Writing Essay: หัวข้อ development of technology has made the world smaller

ในโลกยุคปัจจุบัน คงยากที่จะปฎิเสธว่า Technology กลายเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เสียแล้ว เราใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีแทบจะเรียกว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยทีเดียว บางคนบอกว่าเทคโนโลยีทำให้โลกแคบลง แต่ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมน้อยลงไปด้วย เราอาจนัดเจอกันน้อยลง เพราะสามารถโทรคุยกันเห็นภาพและเสียง มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันโดยไม่ต้องเดินทางมาเจอกันมากขึ้น วันนี้ IELTS Essay เป็นหัวข้อที่เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก น้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเขียน Writing ในหัวข้อนี้ ตามมาดูแนวคิดที่เพื่อนได้ลองเขียนมาให้อาจารย์ตรวจกันดีกว่าค่ะ

Modern people have a feeling that they are becoming more and more isolated from each other though it is believed that the development of technology has made the world smaller. What do you think are the causes of this, and what are the possible solutions?

Technology

It is undeniable that technological advancement plays an important role in modern era. However, some people are concerned about use of technologies leading to long-term increase in social isolation among technophiles. This essay will illustrate some causes of this problem and possible ways to respond it.

One of the important factors changing the way of social interaction is technology addition. The presence of social media such as Facebook or Twitter is very influential to teenagers to become addicted. Importantly, such activities change a form of communication from face-to-face interaction to a greater reliance upon the media. Furthermore, several kinds of application on smart phones are proven to facilitate urbanites manage their business by themselves. Take online-booking programs as an example. One is able to reserve the theatre ticket online through a virtual world on notebook screens. By doing this, there is no need to communicate with salesman anymore.

However, there are some feasible solutions to tackle this problem. First of all, individuals should have time limits on internet. This will encourage everyone get closer and talk to family members more often. Secondly, to promote physical activity campaign in community would increase socialization among local people. By doing this, it provides more opportunities for them to spend time and exchange their work out experience together. Thirdly, to support charity events would have positive effects on social interaction. This is because it gives a chance for volunteers to get involved in giving and sharing activity which generate sympathy and altruism in community.

In summary, as a result of technology addict, people have become confronted with social isolation. I strongly believe that the achievable ways to solve this problem is to restrict time use of internet, encourage physical activity in community and support charity in our society.

เป็นไงบ้างคะ คิดว่าหัวข้อนี้ผิดตรงไหนและได้คะแนน IELTS Band เท่าไหร่?? อยากรู้คราวหน้าพี่จะมาเฉลยให้นะคะ ^^

IELTSInstitute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

การใช้งาน IF – Clauses ในแบบต่างๆ

Conditional sentences หรือที่หลายคนรู้จักในนาม if-clause คือ ประโยคเงื่อนไข ประกอบด้วยอนุประโยค (ประโยคย่อย) สองประโยค ประโยคหนึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่า If กับอีกประโยคหนึ่งมีหน้าตาเหมือนประโยคสมบูรณ์ทั่วไป สังเกตว่า อนุประโยคสองประโยคนี้สลับที่กันได้ จะยกประโยคไหนขึ้นต้นก็ได้ แล้วแต่การเน้นและความหมาย

conditional-clauses

1. ZERO Conditional Sentences 

วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง

Zero conditional sentences ใช้สำหรับพูดถึงความจริงทั่วไป โดยใช้ present simple ในอนุประโยคทั้งสองประโยค

 • If + present simple, …. present simple. (คนไทยมักจะเขียนว่า If + subject + V1, subject + V1)

ประโยคแบบ zero conditional sentences ใช้พูดถึงกรณีที่ถ้าเกิดสิ่งหนึ่ง ต้องเกิดอีกสิ่งหนึ่งเสมอ เช่น If water reaches 100 degrees, it boils. เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือดเสมอ หรือ If I eat peanuts, I am sick. ถ้าฉันกินถั่วลิสงฉันจะแพ้ ซึ่งประโยคลักษณะนี้ เราจะใช้คำว่า when (เมื่อ) แทน if ก็ได้

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • If people eat too much, they get fat. ถ้ากินมากจะอ้วน
 • If you touch a fire, you get burned. ถ้าแตะไฟก็จะโดนลวก
 • People die if they don’t eat. คนเราจะตายถ้าไม่กินอาหาร
 • You get water if you mix hydrogen and oxygen. ถ้ารวมไฮโดรเจนกับอ๊อกซิเจนจะได้น้ำ
 • Snakes bite if they are scared. งูจะกัดเวลารู้สึกกลัว
 • If babies are hungry, they cry. ทารกจะร้องไห้ถ้ารู้สึกหิว

Zero conditional sentences จะใช้พูดถึงเรื่องจริงทั่วๆไป แต่ conditional sentences แบบต่อไปจะพูดถึงเหตุการณ์เฉพาะค่ะ

 

2. FIRST Conditional Sentences 

 วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

First conditional sentences ใช้สำหรับพูดว่าถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ If + present simple แล้วตามด้วย future simple

 • if + present simple, … will + infinitive (คนไทยมักจะเขียนว่า If + subject + V1, subject + will/be going to + V1)

ใช้พูดถึงเหตุการณ์เฉพาะซึ่งอาจเป็นไปได้ หรือผู้พูดคิดว่าจะเกิดขึ้น เช่น

 • If it rains, I won’t go to the park. ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปสวนสาธารณะ
 • If I study today, I‘ll go to the party tonight. ถ้าวันนี้ฉันอ่านหนังสือ คืนนี้จะไปปาร์ตี้
 • If I have enough money, I‘ll buy some new shoes. ถ้ามีเงินพอ ฉันจะซื้อรองเท้าใหม่
 • She‘ll be late if the train is delayed. เธอจะไปสายถ้ารถไฟมาช้า
 • She‘ll miss the bus if she doesn’t leave soon. เธอจะไม่ทันรถเมล์ถ้าไม่ออกจากบ้านตอนนี้
 • If I see her, I‘ll tell her. ถ้าพบเขาฉันจะบอกเขา

Zero conditional กับ first conditional ต่างกันตรงที่ใช้กับสถานการณ์คนละประเภทดังได้กล่าวไปแล้ว ดูตัวอย่างชัดๆอีกทีนะคะ

 

Zero conditional: If you sit in the sun, you get burned. (ใครก็ตามที่) นั่งตากแดดจะผิวไหม้

First conditional: If you sit in the sun, you’ll get burned. ถ้าเธอนั่งตากแดดผิวเธอจะไหม้นะ

 

3. SECOND Conditional Sentences

 วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต

First conditional ใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้น แต่ Second conditional จะใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น เช่น

First conditional: If she studies harder, she’ll pass the exam. ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากขึ้นเธอจะสอบผ่าน (คิดว่าเป็นไปได้)

Second conditional: If she studied harder, she would pass the exam. ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากขึ้นเธอคงสอบผ่าน (แต่ผู้พูดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ คือ คิดว่าเธอคงไม่ตั้งใจมากขึ้น และเธอคงสอบไม่ผ่าน)

ประโยคแบบ second conditional นี้ใช้ If + past simple คู่กับ would + infinitive ค่ะ

 • if + past simple, …would + infinitive

(สังเกต ว่าอนุประโยคที่ต่อหลัง if ถ้าคำกิริยาเป็น verb to be จะใช้ were ได้กับประธานทุกตัว เช่น If I were you… ถ้าฉันเป็นเธอ… แต่จะใช้ was ตรงตามประธานก็ได้ค่ะ)

วิธีใช้

- ใช้พูดถึงความใฝ่ฝันว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ เช่น

 • If I won the lottery, I would buy a big house. ถ้าถูกล็อตเตอรี่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ (ซึ่งคิดว่าคงไม่ถูกล็อตเตอรี่หรอก)
 • If I met the Queen of England, I would say hello. ถ้าได้พบราชีนีอังกฤษฉันจะกล่าวสวัสดี
 • She would travel all over the world if she were rich. เขาจะเที่ยวรอบโลกถ้ามีเงินมากๆ
 • She would pass the exam if she ever studied. เธอคงจะสอบผ่านหรอกถ้าเธอได้เคยอ่านหนังสือบ้าง (ซึ่งจริงๆไม้อ่านเลย)

 

- ใช้พูดถึงเหตการณ์ในปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้เลย ไม่จริงเลย เช่น

 

 • If I had his number, I would call him. ถ้ามีเบอร์เขาฉันจะโทรหาเขา (แต่จริงๆฉันไม่มีเบอร์เขา)
 • If I were you, I wouldn’t go out with that man. ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ไปเที่ยวกับเขา

 

ประโยค second conditional ต่างกับ first conditional ตรงที่แบบนี้มีความเป็นไปได้น้อยมาก เช่น

 

Second conditional: If I had enough money I would buy a house with twenty bedrooms and a swimming pool. ถ้ามีเงินพอฉันจะซื้อบ้านที่มีห้องยี่สิบห้องกับสระว่ายน้ำ (ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เป็นแค่ฝัน)

 

First conditional: If I have enough money, I’ll buy some new shoes. ถ้ามีเงินพอฉันจะซื้อรองเท้าใหม่ (มีความเป็นไปได้มากกว่ามาก)

 

4. THIRD Conditional Sentences

 วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต

ประโยค conditional แบบสุดท้ายใช้ If + past perfect (subject + had + V3) คู่กับ would have + V3 ค่ะ

 • if + past perfect, …would + have + past participle

ประโยคแบบนี้ใช้พูดเกี่ยวกับอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร

 • If she had studied, she would have passed the exam. ถ้าเขาอ่านหนังสือ เขาคงสอบผ่านไปแล้ว (ซึ่งจริงๆผู้พูดรู้ว่าไม่ได้อ่านและสอบตก)
 • If I hadn’t eaten so much, I wouldn’t have felt sick. ถ้ากินไม่มากฉันคงไม่ป่วย (แต่จริงๆฉันกินเยอะ จึงป่วย)
 • If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the plane. ถ้าเราขึ้นแท็กซี่มาเราคงไม่ตกเครื่องบิน
 • She wouldn’t have been tired if she had gone to bed earlier. เธอจะไม่เพลียถ้าเข้านอนเร็วกว่านี้
 • She would have become a teacher if she had gone to university. เธอคงจะเป็นครูถ้าเธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
 • He would have been on time for the interview if he had left the house at nine. เขาคงมาสัมภาษณ์ทันเวลาถ้าออกจากบ้านตอนเก้าโมง

 

5. MIXED Conditional Sentences

นอก จากนั้นยังมีการนำ conditional sentences สองแบบมาผสมกันอีกด้วยค่ะ โดยมากใช้เวลาพูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงในอดีตที่มีความสัมพันธ์กับ ปัจจุบัน เช่น

 • She would be a rich widow now if she’d married him. เธอคงจะได้เป็นแม่หม้ายเศรษฐีไปแล้วถ้าเธอแต่งงานกับเขา (ตอนนั้นไม่แต่งกับเขา ตอนนี้เลยไม่ได้เป็นแม่หม้ายเศรษฐี)
 • If I’d studied law, I’d be an attorney now. ถ้าตอนนั้นเรียนนิติตอนนี้ฉันก็คงจะเป็นทนายความแล้ว

หากน้องคนไหนอ่านแล้วสงสัยอะไร เมลมาถามหรือทิ้งคำถามไว้ที่ Webboard สถาบันได้เลยนะคะ ^^

IELTS Institute Team

โพสท์ใน GRAMMAR TIPS, ภาษาอังกฤษน่ารู้ | แสดงความเห็น

คำแนะนำ Essay IELTS Task II หัวข้อ rapid urbanization

จากงานเขียนหัวข้อของคราวที่แล้ว ลองมาดูเฉลยจาก IELTS Examiner และคำแนะนำดีๆกันนะคะ

ใครยังไม่เคยเขียนหัวข้อนี้ ลองไปดูกันที่นี่เลยค่ะ

ฝึกเขียน IELTS Essay : หัวข้อ rapid urbanization

At present, it is undeniable that the number of redundancy rates have experienced a significant increase in many upcountriesareas upcountry. Some people believe that the effective way to deal with this problem is only developing the area rapidly to be industrial city zones. However, some people claim that there have better ways to solve this problem. This essay will examine another ways to improve the problem of unemployment and my opinion of this site is will also be provided.

First of all, Eemigration from rural communityies in order to find jobs is one of feasible solutions. ImmMigrants have a chance to search of for a better life in the new city they have moved onto. Take the capital city of Thailand, Bangkok, as an example. uUnemployed citizens from rural city areas often immigrate more to Bangkok for to searchingfor jobswork such as laborers, waiters, and housekeepers. As a consequentce, they often send money back to their homes for helping to help their family members. Moreover, this money helps to improve the standard of living in the countrysides.

Another practical way to increase employment rates is the government creating jobs for people in rural city areas. They can support by offering education about local vocation skills. To illustrate this, the government of Thailand encourages rural people to produce their local products under the campaign of “one district one product in order to export to other foreign nations. As a result, the rural citizens have knowledge which can contribute to have own jobs job creation and make higher incomes.

All in all, it is readily apparent that there are better solutions to solve only the problem of redundancy in rural communityies while as the way of assessing rapid urbanization is uinappropriate. In my point of view, this is due to the fact that not only do countrysides have to use require a long time reaching to become urbanizedation, but this also loss needs an enormusousamount of capital money for investment.

 

Estimate IELTS Band Score:  5.5

IELTS Examiner’s Comments:

Your first body paragraph does not provide a solution. You are essentially stating that we should do nothing and just allow people to migrate to cities as the case right now. Your second body paragraph is better. What is the real issue is the fact that there is way too much red ink on the page and your grammar is to be improved.

IELTSInstitute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

ฝึกเขียน IELTS Essay : หัวข้อ rapid urbanization

ปัญหาเรื่องการว่างงานนับว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในหลายๆประเทศ เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?

บางคนบอกว่าการพัฒนาชนบทให้เป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วน่าจะช่วยได้ คิดว่าคำกล่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนคะ ลองมาเขียน IELTS Writing Task 2 ถึงหัวข้อนี้กันดีกว่าค่ะ

The only effective way to deal with unemployment is to introduce rapid urbanization. How far do you agree?

rapidurban

At present, it is undeniable that the number of redundancy rates experienced a significant increase in many upcountries. Some people believe that the effective way to deal with this problem is only developing rapidly to be industrial city. However, some people claim that there have better ways to solve this problem. This essay will examine another ways to improve the problem of unemployment and my opinion of this site is also provided.

First of all, Emigration from rural community in order to find jobs is one of feasible solutions. Immigrants have a chance to search of a better life in the new city they moved on. Take the capital city of Thailand, Bangkok as an example unemployed from rural city often immigrate to Bangkok for searching jobs such as laborer, waiter, and housekeeper. As a consequent, they often send money back to their homes for helping their family members. Moreover, this money helps to improve the standard of living in countrysides.

Another practical way to increase employment rates is the government creating jobs for people in rural city. They can support by offering education about local vocation. To illustrate this, the government of Thailand encourages rural people to produce their local products under the campaign of “one district one product in order to export to other foreign nations. As a result, the rural citizens have knowledge which can contribute to have own jobs and make higher income.

All in all, it is readily apparent that there are better solutions to solve only the problem of redundancy in rural community while the way of assessing rapid urbanization is unappropriate. In my point of view, this is due to the fact that not only do countrysides have to use long time reaching urbanization but this also loss enormous capital money for invesment.

เป็นไงบ้างคะ คิดว่าหัวข้อนี้ผิดตรงไหนและได้คะแนน IELTS Band เท่าไหร่?? อยากรู้คราวหน้าพี่จะมาเฉลยให้นะคะ ^^

IELTSInstitute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

IELTS Writing: เฉลยงานเขียนในหัวข้อเกี่ยวกับ work or travel นะคะ

คราวที่แล้วเราได้หัวข้อที่เกี่ยวกับ Work and travel before starting university studies ไป คิดว่าหลายๆคนคงได้มีโอกาสลองเขียน IELTS Essay ส่งมาให้อาจารย์ IELTS Examiner ตรวจกันบ้างแล้วนะคะ วันนี้พี่ขอนำตัวเฉลยงานเขียนซึ่งเป็นตัวอย่างของน้องในคลาส IELTS มาฝากกันค่ะ ใครยังไม่เคยเขียนลองเข้าไปดูที่ Link ด้านล่างได้เลยค่ะ

ฝึกเขียนหัวข้อ work or travel ในการสอบ IELTS กันค่ะ

gap-year

In the modern world, there are some opinions of youngsters who would prefer working or travelling for a year before entering to undergraduate level in university, but most of them are willing to study first. This essay will examine the benefits and drawbacks from this issue choice.

It is undeniable that many As is so often realized, juveniles are too young for world exploration and the responsibility for of a career. It can state that Kknowledge and experience are too earlylittle for young people to work in corporations. Dangers from journeys can happen to those who do not know situations and cultures in countries such as many thieves in Rome, looking for a chance of stealing an easy foreign target. There is also a lack of taking care of parents parental care for a prosperous future, including a good proper nurtureing and experience from guardians.[ In many countries, there is a set of laws which legislate to protect juveniles from crimes. ] (off topic in paragraph) Moreover, by this age, those who would like to travel need much money to spend on which many youngsters cannot acquire. For example, Mr. Jade, one of my friends, found an unlucky situation during his trip in Laos. His wallet was stolen because the thief thought that he was young and easy to steal.[concluding sentence(s) needed here.]

In the a positive views, some encourage teenagers to use fill their life extremely to the fullest such as through hard work and travel because they will get many real experiences which can adapt to use be used in the future. They can find interact with different cultures, and lifestyles from other societies and many citizens with speaking various languages. This can develop them to open worldwide their views in of the world. Experiences from other societies and work place might help those better makinge better a decision than staying with their parents. For instance, my niece who was seventeen years old had a secretary job in a small company. She learnt many skills such as planning and scheduling.[concluding sentence needed here.]

All in all, juveniles who do not decide to work or travel early can have many benefits from being taking care of of by parents, laws and society in university. On the other hand, some adults believe that teenagers who are encouraged to explore worldwide the worldcan have a lot of experiences at a younger age.

Overall IELTS Band Score: 6.0

IELTS Examiner‘s Comments:

Your errors are rather mixed in nature. Some of your sentences need to be reformulated and your examples don’t serve any purpose within the main ideas of   your paragraphs. Go deeper into Your example and answer “ So what?”. You’re got some good structures as well though so keep up the effort.

IELTSInstitute Team

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น