IELTS Writing Task I: Bar Chart

ปัจจุบัน ราคาอสังหาริมทรัพย์ในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นทุกปี หลายๆคนหันมาลงทันในด้านนี้กันมากขึ้น แทนที่จะเก็บเงินกินดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ เตรียมสอบ IELTS วันนี้ พี่จึงขอนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ของเมืองต่างๆทั้ง 5 เมืองใหญ่มาให้น้องๆฝึกกันนะคะ ลองมาทำกันเลยดีกว่าค่ะ

The chart below shows information about average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with average house prices in 1989.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

average-house-prices

The given bar charts give details about the average house prices in five cities from 1990 and  2002, compared with the average house prices in 1989. The data can be drvided into two groups, one group showed a significant increase, while the others was a huge drop.

With regard to the former group, it can be seen that average house prices in Madrid and Frankfurt were the only two cities whice slightly increased from 1990 to 1995, in the following seven years, ordinary house costing in London was the hightest propoition in variation,jumping from  -7% to 12% during the 10-year period, while the mean prices in New York was two time greater than 1989,whice changed to 5%,as same as the mean prices in Madrid, slight increasing to 4%. In Frankfurt (1996-2002), the average prices started at 3% and then dropped to only 2%, but still higher than mean prices in 1989.

On the other hand, the latter group, there was a -5% fall in the mean house prices in New York, and a -7% decrease in Tokyo’s mean pricing , as much as in London ‘s one.After that, the mean of house costing in four cities rose higher than 1989’s from 1996 to 2002, except for the ordinary house costing in Japan, growing to -5% but remained less than 1989’s.

From an overall observation, the largest average house house prices was in London, had increased by the end of 2002, Conversely, the minor percentage change from 1989 prices was in Japan.

ในคราวหน้าพี่จะนำเฉลยงานเขียนใน Writing IELTS เกี่ยวกับ Bar Chart มาฝากพร้อมกับคำแนะนำจาก IELTS Examiner นะคะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

เฉลยงานเขียน writing ielts หัวข้อ Zoo

วันนี้มาดูเฉลยงานเขียนของสัปดาห์ที่แล้วในหัวข้อ Zoo กันนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างงานเขียนของเพื่อน อย่าเพิ่งรีบดูเฉลย ลองย้อนกลับไปอ่านกันก่อนค่ะ

เตรียมสอบ IELTS Writing กับ Essay หัวข้อสวนสัตว์

zoocage

                 Zoos are sometimes seen as necessary but not alternatives to natural environment. Discuss some of arguments against  <– You can’t discuss both sides. keeping animals in zoos.

                Zoos are the most attractive places from in my childhood days; however, are they interchangeable with natural jungles? Some people are of the opinion that we can confine wild life in the zoos, whereas some argue that nature is overly sophisticated to too complex simulate. This essay will express both upsides and the downsides of this debatable issue zoos.

               On the plus side, the zoos play an important role in the wildlife conservation. Enormous creatures, in this day and year age, are on the edge brink of extinction. Fortunately, according to an advanced zoology and technology, an artificial fertilization is possible, which is able to conserve a huge number array of breeds creatures. An instance illustrating this into action, there were is when several beautiful birds in Japan which were endangered since the zoologists where protected successfully protected them by having  putting them into a breeding program. Moreover, children can enjoy learning to appreciate various kinds of wildlife.

            Apart from the benefits, wildlife does not have enjoy freedom. In zoos in my opinion, even a small insect deserves freedom, and we have no right to deprive its. By limiting space, the animals easily undergo psychological problems such as depression, or even miss their home. Finally, it indirectly kills the creatures on the grounds that they are unable to live in a genuine forest. [ Let’s imagine how can a tame lion, which is polite but does not know how to feed itself, survive in a tropical forest?]ß So zoos are good ?

            With all things taken into account, it is necessary to keep the animals which are on the verge of extinction in the zoos. Meanwhile, we should let go of others, and care about the of impacts on the confined animals.

(Estimate IELTS Band Score: 5.0)

IELTS Examiner Comments: Student, this should be a one – sided argumentative essay with two or three main body paragraphs to argue why zoos are bad. Your conclusion is unclear, and although your writing has grammatical merit, it fails at clarity in the end. Make sure you address the question and don’t stay away from it in any way.

IELTS Institute

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

เตรียมสอบ IELTS Writing กับ Essay หัวข้อสวนสัตว์กันค่ะ

สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีน้องๆไปเดินเล่นที่สวนสัตว์กันสักเท่าไหร่แล้ว สวนสัตว์ในเมืองไทยปัจจุบันก็เหลือไม่กี่ที่แล้วนะคะ เชื่อว่าอย่างน้อย ทุกๆคนคงเคยไปเดินเล่นที่สวนสัตว์กันมาบ้าง วันนี้ลองมาดูโจทย์ IELTS Writing Task 2 ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้กันดีกว่าค่ะ

Zoo

Zoos are sometimes seen as necessary but not alternatives to natural environment. Discuss some of arguments against keeping animals in zoos.

คิดอย่างไรกันบ้างคะ? เราควรเก็บสัตว์ป่าต่างๆไว้ในสวนสัตว์หรือควรให้มันอยู่ตามธรรมชาติดีกว่ากัน

หากอยู่ในธรรมชาติคิดว่าจะมีผลเสียอย่างไรบ้าง? การล่าสัตว์ การเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามธรรมชาติ วันนี้ลองมา Discuss ไอเดียกันดีกว่าค่ะ

                Zoos are the most attractive place in my childhood days; however, are they interchangeable with jungles? Some people are of the opinion that we can confine wild life in the zoos, whereas some argue that nature is overly sophisticated to simulate. This essay will express both upsides and downsides of this debatable issue.

On the plus side, the zoos play an important role in the wild life conservation. Enormous creatures, in this day and year, are on the edge of extinction. Fortunately, according to an advanced zoology and technology, an artificial fertilization is possible, which is able to conserve a huge number of breeds. An instance illustrating this into action, there were several beautiful birds in Japan which were endangered since the zoologists successfully them by putting theminto breeding program. Moreover, children can enjoy learning to appreciate various kinds of wild life.

Apart from the benefits, wild life does not have freedom. In my opinion, even a small insect deserves freedom, and we have no right to deprive its. By limiting space, the animals easily undergo psychological problems such as depression, or even miss their home. Finally, it indirectly kills the creatures on the grounds that they are unable to live in a genuine forest. Let’s imagine how can a tame lion, which is polite but does not know how to feed itself, survive in a tropical forest?

All things taken into account, it is necessary to keep the animals which are on the verge of extinction in the zoos. Meanwhile, we should let go of others, and care of impacts on the confined animals.

เป็นอย่างไรคะ ลองเขียนไอเดียของน้องๆแล้วส่งมาให้อาจารย์ Examiner ตรวจกันบ้างนะคะ จะได้ทราบว่าเราเองหากไปสอบในขณะนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่ คราวหน้าพี่จะนำคะแนนของงานเขียนชิ้นนี้พร้อมทั้งแก้ไวยากรณ์มาฝากกันค่ะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น

What is the difference between the IELTS Academic Exam and the IELTS General Training Exam?

What is the difference between the IELTS Academic Exam and the IELTS General Training Exam?

The listening module and the speaking module are the exact same for both exams. The reading and writing modules differ depending on which version you take.

exams-ielts-graph

Academic Version

  • Listening (Same for General and Academic versions) - Four sections, one audio for each section (monologue or conversation), 40 questions, 30 minutes
  • Academic Reading - Three sections, one long text for each section, texts are taken from real sources, 40 questions, 60 minutes
  • Academic Writing – Two tasks, Task 1 (describe a graph, chart, diagram, or table) at least 150 words, Task 2 (short essay – usually responding to an argument) at least 250 words,  60 minutes
  • Speaking (Same for General and Academic versions) -One on one interview, three sections (answering short questions, talking about a general topic, and a discussion), 11 to 14 minutes

General Training Version

  • Listening (Same for General and Academic versions) – Four sections, one audio for each section (monologue or conversation), 40 questions, 30 minutes
  • General Training Reading – Three sections: section one (two or three short texts), section two (two short work related texts), section three (one long text); texts are taken from real sources, 40 questions, 60 minutes
  • General Training Writing – Two tasks, Task 1 (writing a letter) at least 150 words, Task 2 (short essay) at least 250 words,  60 minutes
  • Speaking (Same for General and Academic versions) – One on one interview, three sections (answering short questions, talking about a general topic, and a discussion), 11 to 14 minutes

 

Which version should I take?

Usually universities and academic institutions require the Academic version. Professionals such as doctors and nurses might also have to take the Academic version to work in an English speaking country.

Immigration authorities usually require the General Training version. The General Training version is for people looking to gain non-academic work experience or training. It is also used for people wanting to immigrate to an English speaking country.

These are just generalizations though. Test takers should confirm which exam they should be taking before they prepare for and take the test.

 

Credit : IELTS Bootcamp

 

 

โพสท์ใน Let's talk about IELTS | ติดป้ายกำกับ , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

อินเตอร์เนททำให้โลกเล็กลงอย่างไร? มาดูเฉลยงานเขียน Writing กันค่ะ | ielts

จากงานเขียนหัวข้อของคราวที่แล้ว ลองมาดูเฉลยจาก IELTS Examiner และคำแนะนำดีๆกันนะคะ

ใครยังไม่เคยเขียนหัวข้อนี้ ลองไปดูกันที่นี่เลยค่ะ

อินเตอร์เนททำให้โลกเล็กลงอย่างไร? เรียน ielts writing

Some people say that the Internet is making the world smaller by bringing people together. To what extent do you agree that the internet is making it easier for people to communicate with one another?

World-in-hand

In today’s world, there are many implements devices and systems which help people around the world contact each other easily. Some people believe that the internet is easier access an easy form which carries brings people together leading to the world become smaller. From my perspective, the internet is a very important tool to connect people with one another.

The primary reason is that it spends a users spend a short time to be able to connect and communicate with each other by the internet. [For example, at present, nobody has enough time to write letters to their loved ones because it takes longer to send or receive information or there may be unavoidable an unfortunate circumstance during the process of sending such as disappeared or it getting lost or damaged paper which information from sender cannot reach to receiver.]ßtoo long a sentence Therefore the internet is the easiest way to send and receive messages straight away.

Additionally, chatting through the internet could lead to have having new online friends. Nowadays, the young generation mostly prefers to do chatting via the internet. During such chatting we can write messages and also get responses at the same time. This is another way to get to know new online friends and have a chance to exchange beneficial information and good experiences with each other. Besides, voice chatting is becoming more popular because it make people who live in long-distance relationship felting feel that distance is not an obstacle for communication. For example, throughout my exchange student life in the USA for one year, I always had an opportunity to stay in contact with my family living in Thailand by doing voice chatting through the internet. As a result, this made me feel very delighted to talk with my beloved ones and not being lonely any more.

In conclusion, the internet is one of the most successful and modernized tools not only for communication, but also for acquiring relevant information regarding every field in a short period of time.

Overall IELTS Band Score 6.0

IELTS Examiner‘s Comments:  this was a solid essay with a very good example included in the second body paragraph. As you can see, there are not too many errors in the second half. It would be good idea to compare today’s communication to the past and then include some past tense example as well.

IELTSInstitute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น