IELTS Essay [TASK 1] Japanese Tourism And Australian Share

สวัสดีค่ะ น้องๆทุกคน วันนี้พี่นำตัวอย่างงานเขียนบบรรยายกราฟ Bar Chart เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเพื่อนๆ มาฝากกันนะคะ ลองมาดูวิธีการ Implement กราฟจากเพื่อนของเรา แล้วคราวหน้าเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

The charts below show the number of Japanese tourists travelling abroad between 1985 and 1995 and Australian share of the Japanese tourist market. Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

You should write at least 150 words.  You should spend about 20 minutes on this task.

IELTS Japan Market

IELTS Japan Market

The chart illustrates the number of Japanese tourists travelling abroad in a period of a decade which reached its peak at 15 million people in 1995 and in the below graph indicates Australia’s share of marketing of Japanese tourists which peaked at seven million in 1993.

It can be seen from the bar chart that between 1985 and 1995, the amount of Japanese travelled to other countries grew rapidly in each year. There was five million tourist in the year of 1985 and the number tripled in a couple of years later (1987). However, in 1991 and 1992, the number was almost the same at about 12 million tourists. The highest number was accounted for 15 million people, which was three times higher than the number shown in 1985. The highest number of Japanese travelers who want to Australia for vacation purposes accounted for about 7 million people in 1993 and the lowest was bottomed out at about 5 million in the year of 1989.

From overall observation, over a period of the years from 1985 to 1995, the number on both charts substantially increased and there was a three-fold increase between 1985 and 1995 for Outside-Japan tourism of Japanese citizens. Similarly, Japanese that went to Australia for vacation considerably increased over the first four years with slight fall in 1989. However, continued to rise after that year.

แล้วคราวหน้าพี่จะกลับมาเฉลยจุดผิดพลาดพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขจาก IELTS Examiner กันค่ะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

วิธีการใช้ Phrasal Verbs ที่ขึ้นต้นด้วย Get และวลีที่เราใช้ผิดเสมอ “Get in” VS “Get on”

อาจารย์ชาวต่างชาติบอกพี่ๆเสมอว่ามีหลายๆคำที่คนไทยเรามักใช้สลับกันไปมา อย่างในบางครั้งเวลาจะแนะนำชาวต่างชาติขึ้นรถเมล์หรือรถ Taxi หรือแม้กระทั่งนั่งวินมอเตอร์ไซค์ ก็มักจะพูดผิดกันเสมอ

ใช่แล้วค่ะ คำนั้นคือ GET นั่นเอง!

เป็นไหมคะเวลาจะพูดว่า ขึ้นรถ บางทีก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ get in หรือ get on แล้ว 2 คำนี้มันใช้ยังไงกันคำไหนผิด คำไหนถูก?

get on get in

คำตอบ: ใช้ได้ทั้ง get in และ get on เลยค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรถแบบไหน

ถ้าเป็นพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถประจำทาง (bus) รถไฟ (train) และ เครื่องบิน (plane) ให้ใช้ get on เช่น
He got on a bus. = เขาได้ขึ้นรถเมล์ไปแล้ว
ประโยคนี้เปลี่ยน get เป็น got ซึ่งเป็นกริยาช่อง 2 เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต นอกจากนั้น get on ยังสามารถใช้กับรถที่เราขี่หรือนั่ง เช่น
bicycle รถจักยาน
motorcycle มอเตอร์ไซค์
horse ม้า
Get on your bike. = ขึ้นไปขี่จักรยานของเธอสิ

ส่วน get in จะใช้กับพาหนะที่เล็ก เช่น car (รถยนต์) และ taxi ถ้าเป็นอเมริกันอิงลิช จะใช้ cab เช่น
Get in the car! = ขึ้นรถกันได้แล้ว

คราวนี้มาถึงการลงรถกันบ้าง เราใช้ get off กับพาหนะขนาดใหญ่ รวมถึงจักรยานและมอเตอร์ไซต์ แต่ถ้าเป็นรถยนต์และแท็กซี่ ให้ใช้ get out of เช่น
Don’t get out of your car. It isn’t safe
อย่าลงจากรถนะ มันไม่ปลอดภัย

การลงจากรถจึงใช้ get off และ get out of
แต่อย่าจำสลับกันกับ get down นะคะ เพราะคำนี้แปลว่า “ทำให้รู้สึกแย่” เช่น
His disgusting behavior gets me down.
พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเขาทำให้ฉันรู้สึกแย่

get down ยังหมายถึง “เริ่มลงไปตั้งใจทำอะไรบางอย่าง” เช่น
Let’s get down to work = เริ่มทำงานกันได้แล้ว
หรือถ้าจะแปลตรงตัว หากเราจะสั่งให้ใครลงมาจากที่สูง ก็สามารถพูดว่า
Get down. = ลงมาได้แล้ว

เห็นไหมคะว่า phrasal verbs มักมีความหมายใหม่ที่แตกต่างไปจากการแปลตรงๆ อย่างเช่น get up จะแปลว่าลุกขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะคำนี้หมายถึงตื่นนอนแล้วลุกออกจากเตียง ซึ่งต่างจาก wake up ที่หมายถึงการตื่นจากหลับ แต่ยังอาจนอนอยู่บนเตียงอยู่

get along with หมายถึง “เข้ากันได้” เช่น
I cannot get along with my girlfriend.
ผมเข้ากับแฟนสาวของผมไม่ได้ หรือจะแปลว่า เราไปด้วยกันไม่ได้

get over หมายถึง “หายจากอาการป่วย” มักใช้ว่า
get over an illness

get through หมายถึง “เอาชนะอุปสรรค” หรือ “ประสบความสำเร็จ” เช่น
At the end, he got through all the difficulties.
ในท้ายที่สุด เขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้

get rid of หมายถึง “กำจัด” เช่น
I try to get rid of my loneliness.
ฉันพยายามจะกำจัดความเหงา หรืออีกนัยหนึ่งคือ ฉันพยายามหาอะไรทำเพื่อให้ไม่เหงา

คิดว่า คราวนี้น้องๆคงจะเข้าใจวิธีการใช้ GET กันมากขึ้นแล้วนะคะ

IELTS INSTITUTE – เรียน IELTS กับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ อาจารย์ต่างชาติ IELTS Examiner

โพสท์ใน GRAMMAR TIPS, ภาษาอังกฤษน่ารู้ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

IELTS Essay BAND 7.0 หัวข้อเทคโนโลยียานยนต์มีผลต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างไร?

เฉลยงานเขียน IELTS Writing Task 2

กลับมาต่อกันจากงานเขียนคราวที่แล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์มีผลต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างไร?

ใครยังไม่ได้ลองเขียน พี่แนะนำให้ลองกลับไปดูจากหัวข้อนี้ก่อนค่ะ

IELTS Essay หัวข้อ vehicle technology

คราวนี้มาตามติดว่าอาจารย์จะแก้ Grammar และ Vocab ในจุดไหนกันดีกว่าค่ะ

Despite improvements in vehicle technology, there are still large numbers of road accidents. Explain some of the causes of these accidents, and suggest some measures that could be taken to address the problem.

At present, no matter how innovative the vehicles are, the number of road accidents is still in increaseon the rise. This is because apart from new technology, there are other factors involved in the safety on the street. This essay will outline some of the reasons causing mishaps on the road and some feasible solutions to this problem.

There are some main factors causing tragic events on the roadway. First of all, accidents tend to occur when people are imprudent. Most high experience highly experienced drivers are predisposed to think that they are ‘an expert’ in driving. As a result, those experts drive their cars fast and try to overtake other lower speed slower cars. Moreover, most of the drivers are unaware of their safety level of risk by not fastening safety belts while they’re driving. Consequently, their wrong careless behaviors leads to several severe car crashes. In addition, young drivers are one of the important factors pertaining causes toof street accidents. It’s true that most of theyoungsters are naturally impetuous. These kids drive their cars fast and tend to increase the speed when are accompanied by friends. However, due to a lack of experience and maturity, these youths lose consciousness concentration and can’t control their cars when something goes wrong, such as a tire blowout, happensing suddenly, contributing to loss in life and possession. 184

In order to reduce car accidents, some practical measures should be implemented. Intense punishments Punhishment should be considered first. The traffic penalties of every country should be strong harsh and clear enough to deter commuters from offending them traffic laws. For example, a driver who texts and drives must be fined and be ticketed; moreover, his or her driving license must be confiscated for one year so that he or she has no chance to drive a car over that period. Another possible solution is that when severe accidents stem from juveniles, parents should be the one taking responsibility for their children’s action. For instance, if the a traffic collision were occurred by due to a 15-year-old boy driver and the incident also caused death to other people, lad’s parents would should be put in jail instead. This will make both parents and their children more aware of the consequences from letting their kids run the car themselves.

To sum up, the increasing number of road accidents results from several factors. However, it’s the duty of all commuters and also police officers to make the a street the safe place not the a risky one

(Estimate IELTS Band Score: 7.0)

IELTS Examiner Comments:

Despite a few convoluted sentences to express ideas, your essay scores quite well due to the variety of language and structures. Don’t forget that an essay should have examples to support ideas and this allows for more tenses to be shown (past tense, perfect tense, etc.)

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

มาใช้ Article The ให้ถูกต้องกันเถอะค่ะ

มาต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงการใช้ Article An กันนะคะ คราวนี้ลองมาดูหลักการใช้ The กันบ้างค่ะ

TheArticle

คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า เราใช้ The เมื่อต้องการชี้เฉพาะเจาะจง เมื่อเทียบกับ a/an ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น

  • Have you locked the car? อันนี้คุ้นๆ นะ เหมือนตอนเราถามเพื่อนว่านี่เธอล็อกรถหรือยัง มันจะเป็นรถคันไหนไปได้ ก็ต้องรถที่ใช้อยู่นั่นเอง
  • Please switch off the TV when you finish. นี่แสดงว่ากำลังดูทีวีอยู่ ดังนั้นคนพูดเขาหมายถึงทีวีเครื่องที่กำลังเปิดดูน่ะซิ
  • I have found the book that I lost.  กรณีนี้จะสังเกตุเห็นว่ามีการขยายความว่าหนังสือเล่มไหน ก็เล่มที่เคยทำหายไปไง

 

สมมุติเราเดินเข้าไปในร้านเครื่องเขียน แล้วบอกคนขายว่า I want to buy a pen. นั่นก็เพราะเราไม่ได้เฉพาะเจาะจง รู้แต่ว่ามาซื้อปากกาสักด้าม

แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง พ่อให้ลูกไปหยิบปากกาของพ่อที่วางอยู่บนโต๊ะทำงาน พ่อเห็นไปนาน เลยตะโกนถามว่า Have you found the pen? เพราะพ่อกำลังหมายถึงปากกาที่ให้ไปเอามา

 

นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นเขาใช้ a, an, the ได้ดี

 

A man and a woman were walking in Oxford Street. The woman saw a dress that she liked in a store. She asked the man if he could buy the dress for her. He said: “Do you think the store will accept a cheque? I don’t have a credit card.”

 

ทีนี้เรามาลองดูกฎเกณฑ์การใช้ Article “The” กันบ้างดีกว่าค่ะ

 

กฎการใช้ The

1.คำนามที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้

ex.The moon , The sun , The world ,
The earth (คำนี้อ่านว่า ดิ เอิร์ธ นะคะ เพราะ The ตามด้วยคำที่มีเสียงขึ้นต้นด้วยสระ ‘a,e,I,o,u’ จะอ่านจาก เดอะ เป็น ดิ)

 

2.คำนามที่เป็นพหูพจน์เสมอ

ex.The Rolling Stones , The Social Democrats

 

3.คำนามที่เป็น ชื่อเฉพาะของคน มีรูปพหูพจน์ หมายถึงครอบครัว

ex.The Potters study at Hogwarts school.= ครอบครัวพอตเตอร์เรียนที่ฮอกวอตส์

 

4.คำนามที่เป็นตำแหน่ง

ex.Elizabeth, the Queen of England ถ้าไม่ระบุชื่อ ให้ถือเป็นที่รู้กัน ว่า
the Queen of England คือคนไหน , The Prime Minister

 

5.คำนามที่กล่าวซ้ำเป็นครั้งที่สอง

 

6.คำนามที่ผู้พูดและผู้ฟังรู้กันดีว่าหมายถึงอันไหน

 

7.นำหน้าเลขลำดับที่

ex.the first , the , second , the third

 

8.พูดถึงสิ่งรวมๆทั่วไป

ex.The human race  , The sky , The sea.

 

9.นำหน้าคำนามที่มีประโยคขยาย ( adjective clause , Participle phrase )

ex.The man reading a newspaper is my father.

( reading a newspaper เป็น participle ขยาย man เพราะฉะนั้นหน้า man ต้องมี the นะ )

The bag that I bought yesterday has been stolen.

( that I bought yesterday เป็น clause ขยาย bag เพราะฉะนั้น หน้า bag ต้องมี the นะ )

 

10.นำหน้าคำนามที่มี Prep. Phrase

ex.The water in the sea is very clean.

(  in the sea เป็น prep. phrase   )

She studies at the University of Cambridge.

( of Cambridge เป็น prep. phrase หน้า university ต้องมี the )

สามารถใช้คำว่า Cambridge University แทน The University of Cambridge ได้ค่ะ

อันนี้สำคัญเลยค่ะ!!

The University of + สถานที่ !! (ต้องเป็นชื่อสถานที่เท่านั้น)

ex.Thammasat University (ใช้ได้)

The University of Thammasat (ผิดนะคะ ห้ามใช้เด็ดขาด)

 

11.ประเทศที่มี s ต่อท้าย

ex.the Netherlands , The Philippines , The United States of America
ยกเว้น!!  Laos

 

12.สถานที่สำคัญ

ex.The White House , The Red Square , The Taj Mahal , The Pentagon

 

13.ใช้  The กับ นามนับได้เอกพจน์ ที่หมายถึงนามนั้นเป็นหมวดหมู่ของรวมกัน 

มีลักษณะแทนหมวดหมู่ทั้งหมด

ex.The tiger is a dangerous animal. (สัตว์ตระกูลเสืออันตราย)

A tiger  is a dangerous animal. (เสือตัวหนึ่งอันตราย)

Tigers are dangerous animals. (เสือหลายตัวอันตราย)

 

14.ชื่อเฉพาะ : โรงแรม ภัตตาคาร หนังสือพิมพ์ ราชวงศ์ คัมภีร์

ex.The Mandarin Oriental , The Thai Military Bank , The Nation , The Queen Mary ,                 The Chakri Dynasty(ราชวงศ์จักรี) , The Tripitaka (พระไตรปิฎก)

 

15.ชื่อทางภูมิศาสตร์

1.)  ภูเขา ex. The Everest , The Andes

2.)  หมู่เกาะ ex. The Falklands
แต่ !! The Phuket (ไม่ได้นะ เพราะภูเก็ตเป็นเกาะเดียวไม่ใช่หมู่เกาะ)

3.)  คลอง,แม่น้ำ ex. The Thames , The Suez

4.)  มหาสมุทร ex. The Pacific Ocean , The Mediterranean

5.)  ช่องแคบ ex. The Dover , The Bosporus Straits (ช่องแคบ)

 
16.ชื่ออวัยวะ 
ex. the lungs

 

17.ชื่อลัทธิ

ex.The Naci doctrine(=ลัทธิ) , The Maxist doctrine

 

18.ชื่อจังหวะ

ex.the Waltz , the Latin , The Tango

 

19.ชื่ออาณาจักร

ex.The Holy Roman Empire (อาณาจักรศักดิ์สิทธ์โรมัน)

 

20.นำหน้า Superlative / Comparative Degrees

1.) Superlative = ขั้นสูงสุด

ex.She is the most beautiful girl in my school.

2.)  Comparative Degrees

ex.The + ขั้นกว่า , the + ขั้นกว่า = ยิ่ง … ยิ่ง …

The more you read , the more successful you are.

(ยิ่งคุณอ่านมาก คุณยิ่งประสบความสำเร็จ)

 
21.The + adj./v.3 = พวก,กลุ่มคน (=พหูพจน์)
ex.  the rich  =  พวกคนรวย

the poor  = พวกคนจน

 

22.ใช้นำหน้าสำนวนต่อไปนี้

1.)  ขั้นตอน

  1. the beginning , the middle , the end

2.) ลำดับเวลาต่อเนื่อง

  1. the past , the present , the future

3.)  ช่วงเวลาของวัน

  1. the morning , the afternoon , the evening

ยกเว้น at noon , at middle , ad night , ad midnight

 
23.ใช้ the นำหน้า radio , theatre , cinema

ยกเว้น หน้า television

– ถ้าในความหมาย = ดูภาพยนตร์ ไม่เติม the

  1. She loves to watch television.

– ถ้าในความหมาย = เปิด/ปิดทีวี ต้องเติม the

  1. Tell me how to turn off the television.

 

หวังว่าคราวนี้ น้องๆคงเข้าใจหลักการใช้ Article ทั้ง 3 ประเภทได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ใครมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะ ยินดีตอบทุกๆคำถามเลยค่ะ

โพสท์ใน GRAMMAR TIPS, ภาษาอังกฤษน่ารู้ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

IELTS Essay หัวข้อ vehicle technology

หลายๆคนคิดว่าการที่เทคโนโลยีในยานยนต์ปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้น แต่ก้ยังเห็นได้ชัดว่า อุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นและมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้พี่มีตัวอย่า่ง IELTS Essay ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงมาฝากค่ะ ลองมาดูแนวคิดของเพื่อนๆว่าจะเขียนหัวข้อนี้ออกมาอย่างไร และน้องๆเองคิดว่าหัวข้อ IELTS Essay นี้ สามารถเขียนออกมาได้อย่างไร? ตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

Despite improvements in vehicle technology, there are still large numbers of road accidents. Explain some of the causes of these accidents, and suggest some measures that could be taken to address the problem.

IELTS Essay

IELTS Essay

At present, no matter how innovative the vehicles are, the number of road accidents is still in increase. This is because apart from new technology, there are other factors involved in the safety on the street. This essay will outline some of the reasons causing mishaps on the road and some feasible solutions to this problem.

There are some main factors causing tragic events on the roadway. First of all, accidents tend to occur when people are imprudent. Most high experience drivers are predisposed to think that they are ‘an expert’ in driving. As a result, those experts drive their cars fast and try to overtake other lower speed cars. Moreover, most of the drivers are unaware of their safety by not fastening safety belt while they’re driving. Consequently, their wrong behaviors lead to several severe car crashes. In addition, young drivers are one of the important factors pertaining to street accidents. It’s true that most of the youngsters are naturally impetuous. These kids drive their cars fast and tend to increase the speed when are accompanied by friends. However, due to a lack of experience and maturity, these youths lose consciousness and can’t control their cars when something wrong, such as a tire blowout, happens suddenly, contributing to loss in life and possession. 184

In order to reduce car accidents, some practical measures should be implemented. Intense punishments should be considered first. The traffic penalties of every country should be strong and clear enough to deter commuters from offending them.For example, a driver who texts and drives must be fined and be ticketed; moreover, his or her driving license must be confiscated for one year so that he or she has no chance to drive a car over that period. Another possible solution is that when severe accidents stem from juveniles, parents should be the one taking responsibility for their children’s action. For instance, if the traffic collision were occurred by a 15-year-old boy and the incident also caused death to other people, lad’s parents would be put in jail instead. This will make both parents and their children more aware of the consequences from letting their kids run the carthemselves.

To sum up, the increasing number of road accidents results from several factors. However, it’s the duty of all commuters and also police officers to make the street the safe place not the risky one.

ครั้งหน้าพี่จะนำไอเดียและเฉลย พร้อมข้อแนะนำดีๆจาก IELTS Examiner มาฝากน้องๆนะคะ

IELTS Institute Team

โพสท์ใน IELTS Essay Sample | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น